Diecezja Warszawsko-Praska
Zmiana miejsca spotkania opłatkowego duszpasterstwa rodzin
Prosimy zwłaszcza kapłanów o przekazanie znajomym doradcom informacji o zmianie miejsca !!

Wspomnijmy aktualne i wstrząsające fragmenty homilii Jana Paweł II wygłoszonej w Kielcach 3.06.1991 r.

„Chciałbym tu zapytać tych wszystkich, którzy za tę moralność małżeńską rodzinną mają odpowiedzialność, tych wszystkich: czy wolno lekkomyślnie narażać polskie rodziny na dalsze zniszczenie. (...) Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono! Trzeba intensywnie odbudowywać! Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć!"

„Za cyframi (...), za analizami i opisami stoi (...) zawsze żywy człowiek, tragedia jego serca, jego życia, tragedia jego powołania. Rozwody... wysoka liczba rozwodów. Trwałe skłócenie i konflikty w wielu rodzinach, a także długotrwałe rozstania na skutek wyjazdu jednego z małżonków za granicę. (...) zanika czasem prawdziwa więź wewnątrz samej rodziny"

Mamy o co wspólnie z Naszym Arcybiskupem modlić się.

Dlatego w imieniu Księdza Arcybiskupa Henryka Hosera i swoim serdecznie zapraszamy doradców parafialnych, ich bliskich oraz tych, którzy troszczą się o rodziny na wspólną Mszę Świętą oraz opłatek, kolędowanie i agapę. Wszystko to odbędzie się  w auli Kurii przy ul. Floriańskiej 3/obok Katedry/, dnia 10 stycznia 2009 r. o godzinie 11.00.

Małgorzata Walaszczyk

- Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego

ks. Marek Kruszewski

- Diecezjalny Duszpasterz Rodzin

Ks. Marek Kruszewski
Dod. Ks. Marek Kruszewski 6.01.2009 o 13.29