Diecezja Warszawsko-Praska
Inauguracja Duszpasterstwa Środowisk Twórczych
Kaplica Kurialna, 13 grudnia

Wielebni Księża Proboszczowie i Rektorzy Kaplic
Diecezji Warszawsko-Praskiej
Drodzy Diecezjanie,

Widząc potrzebę objęcia opieką duszpasterską w Diecezji Warszawsko-Praskiej osób związanych ze środowiskami twórców i sportu, powołałem dnia 8 listopada 2004 roku Duszpasterstwo Środowisk Twórczych i Sportu Diecezji Warszawsko-Praskiej i mianowałem Księdza Andrzeja Chibowskiego Diecezjalnym Duszpasterzem tych środowisk.

Działalność Duszpasterstwa Środowisk Twórczych i Sportu rozpoczniemydnia 13 grudnia 2004 roku o godz. 18.00 podczas uroczystej Mszy Św. pod przewodnictwem Biskupa Warszawsko-Praskiego koncelebrowanej przez duszpasterzy środowisk twórczych i sportu w kaplicy kurialnej (wejście boczne od ul. Floriańskiej 3).

Po Mszy Świętej zapraszam na program artystyczny w wykonaniu znanych polskich artystów pt. "A to Polska właśnie”.

Uroczystość zakończy Spotkanie Opłatkowe w podziemiach Katedry Praskiej w gronie przedstawicieli samorządów, władz wojewódzkich, osobistości życia artystycznego i sportowego kraju i Warszawy.

Do udziału w uroczystościach zapraszam wszystkie osoby związane ze środowiskiem kultury, sztuki i sportu.

+ Sławoj Leszek Głódź
Biskup Warszawsko-Praski

Dod. Ks. Wojciech Lipka 8.12.2004 o 23.03