Diecezja Warszawsko-Praska
Rodzina dziedzictwem ludzkości
XVI Zgromadzenie Plenarne Papieskiej Rady ds. Rodziny

Kardynał Alfonso López Trujillo wyjaśnił, że ludzie wierzący w Boga nie mają monopolu na rodzinę, należy ona do dziedzictwa całej ludzkości. Przewodniczący pytał uczestników zgromadzenia: "Jakie oblicze będą miały w najbliższej przyszłości nasze ludy i narody? Czy będzie możliwa prezentacja bogactwa małżeństwa i jego relacji z przekazywaniem życia? Czas najwyższy, aby wszelkimi sposobami dostępnymi dla wiary i rozumu rozpocząć obronę małżeństwa. Trzeba przypominać, że rodzina jest dziedzictwem ludzkości."

"Jak to możliwe – argumentował dalej purpurat – że małżeństwo, które było uznawane na przestrzeni wieków przez wszelkie kultury i narody, na przestrzeni 10 ostatnich lat jest ciągle kwestionowane?"

"Parlamenty – stwierdził – poddane dyscyplinie partyjnej aprobują prawa kierując się ideą demokracji. Niektórzy twierdzą, że prawa są dobre ponieważ zostały uchwalone przez demokratyczne władze, a nie dlatego, że przyczyniają się do dobra człowieka i społeczności. Temat dobra wspólnego staje się na nowo sprawą fundamentalną. Jeśli ustawy nie mają na celu dobra człowieka, nie obowiązują."

Kolejnym tematem była kwestia, w jaki sposób małżeństwa z doświadczeniem mogą pomóc narzeczonym lub małżeństwom młodym.

Szczególne zadania mają tu rodzice, gdyż mogą pomagać dyskretnie, mądrze i odważnie. Nie zabraknie też miejsca dla dziadków, którzy ze swą mądrością i troską mogą być pomocą w trudnych sytuacjach życiowych.

Oznajmiono też, że Jan Paweł II na rok 2006 zaprosił wszystkich do Walencji (Hiszpania) na V Światowe Spotkanie Rodzin.

Papieską Radę ds. Rodziny ustanowił Jan Paweł II w roku 1981, zastąpiła ona Komitet ds. Rodziny powołany do życia przez Pawła VI w 1973.

Do kompetencji Rady należy promowanie duszpasterstwa i apostolstwa wśród rodzin poprzez wcielanie w życie nauczania i wskazań Magisterium Kościoła, aby w ten sposób wesprzeć rodziny chrześcijańskie w wypełnianiu misji wychowawczej i apostolskiej.

Dod. Ks. Wojciech Lipka 30.11.2004 o 21.09