Diecezja Warszawsko-Praska
Śp. Bp. Jan Mazur
Zmarł dnia 26 września 200

Eminencje, Najdostojniejsi Księża Kardynałowie,
Ekscelencje, Księża Arcybiskupi i Biskupi !

Śpieszę z żalem poinformować, że w piątek 26 września 2008 r., w nasze diecezjalne wspomnienie Matki Bożej Leśniańskiej, odszedł do Pana w Siedlcach biskup senior Jan Mazur.

W załączeniu przesyłam program uroczystości pogrzebowej i życiorys ś.p. biskupa Jana.

Kieruję do Wszystkich Księży Biskupów zaproszenie do udziału we Mszy św. pogrzebowej we wtorek, 30 września, o godz. 11:00.

Zwracam się też z serdeczną prośbą o przekazanie nam wcześniej informacji o planowanym przybyciu (e-mail: kuria@ks.internetdsl.pl; tel.: 25-644-21-95, fax: 25-644-87-44.

Siedlce, dnia 27.09.2008 r.

In Christo
+ Zbigniew Kiernikowski
Biskup Siedlecki

Program uroczystości pogrzebowej

29 września 2008 r. (poniedziałek)
12:00 – Trumna zostanie wystawiona w gmachu Kurii Diecezjalnej Siedleckiej przy ul. Piłsudskiego 62 (będzie możliwość wpisania się do księgi kondolencyjnej)
16:00 – wyprowadzenie Ciała z gmachu Kurii do Katedry siedleckiej
17:00 – Nieszpory żałobne w Katedrze
18:00 – Msza św. przy trumnie i modlitewne czuwanie do godz. 21:00

30 września 2008 r. (wtorek)
6:00 – Msza św. w Katedrze
6:45 – Jutrznia
9:00 – Godzina przedpołudniowa
11:00 – Msza św. pogrzebowa z udziałem przedstawicieli Episkopatu i złożenie Ciała w krypcie katedralnej.

Życiorys Biskupa Jana Mazura

Okres lubelski

Urodził się 5 czerwca 1920 r. w Płoskiem, w powiecie zamojskim (parafia Wielącza). Po ukończeniu szkoły średniej w Zamościu, jesienią 1944 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Lubelskiej, które wówczas mieściło się w Krężnicy Jarej, koło Lublina.

Po święceniach kapłańskich, które przyjął 26 czerwca 1949 r. w Lublinie, pełnił zadania wikariusza w parafii Bychawa. W roku 1952 rozpoczął studia z teologii dogmatycznej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Doktorat, na podstawie rozprawy “Nauka św. Tomasza o udziale człowieka w rządach Opatrzności Bożej”, obronił 18 czerwca 1956 r. Już rok wcześniej został włączony do grona wykładowców Lubelskiego Seminaruim Duchownego. Najpierw prowadził tam lektorat z łaciny, a od 1957 r. także wykłady z teologii pastoralnej. Równocześnie gorliwie pracował w Wydziale Duszpasterskim Kurii Lubelskiej. W 1959 r. otrzymał godność kanonika gremialnego Kapituły Katedralnej Lubelskiej.

Dnia 25 kwietnia 1961 r. został mianowany przez Ojca św. Jana XXIII biskupem pomocniczym w Diececji Lubelskiej (tyt. bladyjskim). Jako zawołanie biskupie przyjął słowa Niepokalanej Dziewicy Maryi, Magnificat anima mea Dominum. Sakrę biskupią przyjął w katedrze lubelskiej, 6 sierpnia 1961 r. Głównym konsekratorem był biskup lubelski Piotr Kałwa, a współkonsekratorami biskup częstochowski Zdzisław Goliński i biskup olsztyński Tomasz Wilczyński.

Z wielką gorliwością podjął posługę pasterską w diecezji, pełniąc nadal wcześniejsze zadania w Kurii i w Seminarium Duchownym. Dnia 6 czerwca 1965 r. został zastępcą przewodniczącego Wydziału Duszpasterstwa, a od 23 września 1967 r. przewodniczącym. Już wcześniej, bo od 9 września 1965 r. był równocześnie oficjałem Sądu Biskupiego. Pełnił też funkcję przewodniczącego Rady Budowy i Odbudowy Obiektów Sakralnych oraz urząd wikariusza generalnego Diecezji Lubelskiej. Dużo czasu poświęcał organizowaniu nauczania katechetycznego. Został też wybrany przez księży prezesem Związku Kapłanów Diecezji Lubelskiej „Unitas”.

Brał udział w obradach Soboru Watykańskiego II. W roku 1965, na miejsce zmarłego biskupa Strąkowskiego, został wybrany na przewodniczącego Konsulty ds. duszpasterstwa trzeźwości, przekształconej z czasem w Komisję Episkopatu Polski ds. Trzeźwości.

Okres siedlecki

Dnia 24 października 1968 r. został mianowany przez Ojca św. Pawła VI ordynariuszem Diecezji Siedleckiej czyli Podlaskiej, po zmarłym biskupie Ignacym Świrskim. Tego samego dnia objął kanonicznie powierzoną diecezję, a uroczysty ingres do katedry siedleckiej miał miejsce 17 listopada 1968 r. Już w marcu następnego roku odbył pierwszą wizytę ad limina Apostolorum w Rzymie.

Od początku pasterzowania w diecezji siedleckiej, biskupa Jana Mazura, wspomagał biskup pomocniczy Wacław Skomorucha (†2001). W 1989 r. został mianowany drugi biskup pomocniczy, w osobie ks. Alojzego Orszulika, który pełnił swe zadania do 1992 r., do czasu objęcia posługi biskupa łowickiego. W 1993 r., na drugiego biskupa pomocniczego został konsekrowany ks. Henryk Tomasik.

Biskup Jan Mazur w całym okresie swojej posługi kładł wielki nacisk na rozwój duszpasterstwa w diecezji. Poza wizytacjami kanonicznymi, często wyjeżdżał na różne uroczystości do parafii. Organizował i przewodniczył wielu akcjom duszpasterskim, głosił płomienne kazania. Był także nieraz zapraszany do przewodniczenia w uroczystościach lub wygłoszenia kazania poza własną diecezją.

Szerokim echem w świecie odbiła się postawa Biskupa Jana Mazura w czasie obrony krzyży w Zespole Szkół Rolniczych w Miętnem k. Garwolina (1984). Biskup podjął głodówkę i aktywnie wsparł młodzież, która solidarnie zaprotestowała wobec działań władz komunistycznych, nakazujących zdjęcie krzyży z sal lekcyjnych. Bardzo wiele troski włożył też Biskup w sprawę rozwoju kultu męczeńskich unitów. W Rzymie toczył się proces beatyfikacyjny męczenników z Pratulina. Sama jednak uroczystość beatyfikacji miała miejsce już za czasów następcy na stolicy biskupiej w Siedlcach, biskupa Jana Wiktora Nowaka (06.10.1996).

W 28-letnim okresie posługi biskupa Jana Mazura w diecezji siedleckiej (1968-1996) wybudowano 54 nowe kościoły, 110 kaplic oraz 144 plebanie i domy parafialne. Sanktuaria w Kodniu, Leśnej Podlaskiej i Parczewie otrzymały tytuły bazylik mniejszych. Ksiądz Biskup erygował 23 parafie. Do gmachu seminaryjnego, przy ul. 1 Maja, w Siedlcach, dobudowano nowe skrzydło (obecnie studiują tu 2 roczniki alumnów WSD, mieści się też bursa dla chłopców i Katolickie Radio Podlasie). Były przeprowadzane także inne inwestycje w sferze gospodarczej, których nie sposób szczegółowo wymieniać. Należy jednak koniecznie wspomnieć o tym, że w 1990 r. została pomyślnie ukończona budowa nowego gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej w Nowym Opolu pod Siedlcami.

Na uwagę zasługuje działalność biskupa Mazura na polu trzeźwości. Już w liście pasterskim skierowanym do diecezjan w dniu ingresu, pisał: „Praca nad trzeźwością dzieci, młodzieży i rodzin jest i będzie szczególnie droga memu sercu”. Był wieloletnim przewodniczącym Komisji Episkopatu ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, współprzewodniczącym Zespołu ds. wychowania w trzeźwości i walki z alkoholizmem. Jest też autorem listów pasterskich, apeli zachęcających wiernych do abstynencji oraz protestów w tej dziedzinie, składanych wobec władz.

Za czasów pasterzowania biskupa Jana Mazura, w 1992 r., w ramach reorganizacji struktury Kościoła w Polsce, diecezja zmieniła nazwę siedleckiej czyli podlaskiej, na siedlecką i teren kilku dekanatów został włączony do diecezji drohiczyńskiej. Wymogło to także pewną reorganizację struktur wewnątrzdiecezjalnych.

Osiągnąwszy przewidziany prawem kanonicznym wiek, biskup Jan Mazur został przez Stolicę Apostolską zwolniony z urzędu biskupa diecezjalnego dnia 25.03.1996 r. Następcą został biskup Jan Nowak (†2002), a następnie obecny biskup Zbigniew Kiernikowski (od 2002). Biskup Jan Mazur jako biskup senior w dalszym ciągu śpieszył z posługą, zawsze gotów był wspomagać swoich następców. Od kilku miesięcy jednak stan zdrowia coraz bardziej ograniczał jego aktywność zewnętrzną. Do ostatnich chwil życia wykazywał zainteresowanie i troskę o sprawy Kościoła.

Zmarł w domu biskupim, w piątek, 26 września 2008 r., we wspomnienie MB Leśnieńskiej, ok. godz. 17:00.

Dod. Ks. Wojciech Lipka 29.09.2008 o 12.56, akt. 9.04.2013 o 12.12