Diecezja Warszawsko-Praska
Ingres Abp. Głódzia
Katedra, 2 października 2004

W dniu ingresu swego biskupa pożegnało Wojsko Polskie w Katedrze Polowej, a na granicy diecezji – moście Śląsko-Dąbrowskim na Wiśle – powitali go: Bp Stanisław Kędziora (biskup pomocniczy), Ks. inf. Lucjan Święszkowski (wikariusz biskupi)), Ks. prał. Adam Krukowski (proboszcz Katedry) oraz na mieszkańcy prawobrzeżnej Warszawy i strażacy, których patronem jest Św. Florian czczony w praskiej Katedrze.

Abp Głódź dokonał ingresu, przekraczając próg bazyliki katedralnej, przedstawił dokumenty papieskie mianujące go biskupem warszawsko-praskim (Kolegium Konsultorów obejrzało je, Ks. Kanclerz sporządził protokół kanonicznego przejęcia diecezji). Nuncjusz apostolski w Polsce, Abp Józef Kowalczyk, przekazał nowemu ordynariuszowi pastorał jego poprzednika Bp Kazimierza Romaniuka. Homagium – znak czci i posłuszeństwa – złożyli Abp Głódziowi – Bp Stanisław Kędziora, przedstawiciele kurii biskupiej i duchowieństwa, rektor seminarium duchownego, delegaci zakonów męskich i żeńskich oraz rodzina.

Na uroczystym ingresie Abp Głódzia do katedry na Pradze obecni byli przedstawiciele Kościoła w Polsce: nuncjusz apostolski w Polsce, Abp Józef Kowalczyk, Kard. Józef Glemp, Metropolita Warszawski oraz około 40 biskupów, Abp. Gądeckim, zastępcą przewodniczącego Episkopatu Polski, na czele. Obecne były także najwyższe władze RP: prezydent, marszałek Sejmu i premier z małżonkami. Licznie zaznaczyli swą obecność ministrowie i generałowie Wojska Polskiego. Nie zabrakło też władz Stolicy, samorządów i licznie zgromadzonych wiernych.

Od strony medialnej ingres transmitowały dwie stacje telewizyjne: Puls i Trwam. Na uroczystość akredytowało się ponad 60 redakcji telewizyjnych, radiowych i prasowych.

W homilii będącej swoistym programem duszpasterskim Abp Glódź wyznał, że chciałby "być biskupem, proboszczem-proboszczów, takim który będzie blisko małych struktur. Na pierwszym miejscu stawiać będę to, co jest zaletą i pięknem proboszczowskiej posługi: promieniowanie kapłańskiego ojcostwa na wspólnoty."

Po Komunii Św. nuncjusz apostolski w imieniu Papieża podziękował Bp Kazimierzowi Romaniukowi m.in. za "przykładną posługę kapłańską i biskupią, pełnioną w charakterze biskupa pomocniczego Archidiecezji Warszawskiej i biskupa diecezjalnego Diecezji Warszawsko-Praskiej”. Zaznaczył też, że Bp Romaniuk, ceniony biblista i tłumacz Biblii Warszawsko-Praskiej, wniósł nieoceniony wkład w formację intelektualną i duchową całych pokoleń księży, pełniąc przez wiele lat posługę wykładowcy i rektora seminarium duchownego w Warszawie.

Natomiast nowemu biskupowi warszawsko-praskiemu specjalne życzenia w imieniu przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski złożył jego zastępca, Abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański: "Niech Twoje posługiwanie przyniesie Kościołowi praskiemu wieczne korzyści, a Tobie – uświęcenie”.

Dod. Ks. Wojciech Lipka 10.10.2004 o 22.39