Diecezja Warszawsko-Praska
Wybór Administratora Diecezji
Kuria, 28 kwietnia 2008 r

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2008 r.
Nr 686/A/2008


Protokół z wyboru
Administratora Diecezji Warszawsko-Praskiej


Stolica Biskupia Diecezji Warszawsko-Praskiej zawakowała dnia 26 kwietnia o godz. 12.00 po objęciu przez jej dotychczasowego Biskupa, Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, Archidiecezji Gdańskiej.

Obrady Kolegium Konsultorów, zgodnie z zaleceniem kan. 421 KPK zwołano na dzień 28 kwietnia (godz. 11.00) z racji na długi weekend na początku maja. Powiadomiono wszystkich członków Kolegium, jeden zapowiedział, że nie będzie obecny z powodu dalekiego wyjazdu.

Po modlitwie, którą poprowadził Ks. Bp Stanisław Kędziora, Ksiądz Kanclerz zapoznał Kolegium Konsultorów z przepisami prawa kanonicznego, odnoszącymi się do urzędu administratora diecezjalnego i przebiegu głosowania.

W pierwszym głosowaniu, zgodnie z kan. 164-179, 421-430 KPK, wybrano Księdza Biskupa Stanisława Kędziorę na urząd administratora diecezjalnego, co poświadczają podpisy obecnych członków Kolegium Konsultorów.

Elekt przyjął wybór i złożył wyznanie wiary i przysięgę wierności wobec Kolegium Konsultorów.

Bp Stanisław Kędziora
Ks. kan. Jerzy Gołębiewski
Ks. Wojciech Lipka
Ks. Piotr Klimek
Ks. prał. Jan Byrski
Ks. prał. Lucjan Szcześniak
Ks. kan. Jan Świerżewski
Ks. Andrzej Kopczyński


P.S.
Administrator ma te same obowiązki i władzę co biskup diecezjalny

Dod. Ks. Wojciech Lipka 29.04.2008 o 8.25