Diecezja Warszawsko-Praska
Ku czci Św. Stanisława Kostki
Rostków, 17-18 wrzśnia

l. IV Diecezjalny Memoriał Szachowy im. Św. Stanisława Kostki

W dniu 17 września o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Kilińskiego w Przasnyszu odbędzie się po raz czwarty memoriał szachowy. Do udziału w nim zapraszamy dzieci i młodzież.

2. XXII Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Rostkowa

Tegoroczna XXII Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Rostkowa odbędzie się 18 września pod hasłem Naśladujmy Chrystusa. Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież wraz z opiekunami do wzięcia w niej udziału.

Uwagi organizacyjne
1. Za organizację i przebieg Pielgrzymki odpowiada Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Płockiej i dekanalni duszpasterze młodzieży.
2. Uczestnicy memoriału szachowego zgłaszają swoją obecność w piątek w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Kilińskiego w godz. 9.00 – 10.00. Początek rozgrywek o godz. 10.00 natomiast zakończenie ok. godz. 17.30. Nie przewidujemy noclegu dla uczestników memoriału.
3. Ze względu na znaczną liczbę uczestników pielgrzymki, Msza św. zostanie odprawiona w kościele farnym i w kościele 00. Pasjonistów. Pielgrzymów z sąsiednich diecezji zapraszamy na Mszę św. do 00. Pasjonistów.
4. Prosimy bardzo Księży i Katechetów, aby dobrze wykorzystali czas dojazdu do Przasnysza i stworzyli w swojej grupie atmosferę pielgrzymowania i modlitwy.
5. Uczestnicy przywożą ze sobą kanapki, które zabierają z autokarów już w Przasnyszu, ponieważ dostęp do autokarów w Rostkowie będzie utrudniony.
6. Razem z dziećmi obowiązkowo powinni przyjechać dorośli opiekunowie (katecheci, nauczyciele, rodzice itp.) w proporcji: jeden opiekun na 15 dzieci.
7. Do Kostkowa wędrujemy w 16 grupach: 13 grup dekanalnych (dzieci i młodzież), 2 grupy gości spoza diecezji oraz grupa z Ciechanowa.
8. Nad bezpieczeństwem pielgrzymów w Przasnyszu i Rostkowie czuwać będzie Policja oraz grupa umundurowanych pracowników Orlen Ochrona.
9. Po przyjeździe do Przasnysza, dorosły przedstawiciel zgłasza uczestników ze swojej parafii lub dekanatu do recepcji. Natomiast sami uczestnicy udają się od razu na spotkanie przygotowujące do Eucharystii, które będzie miało miejsce na placu przed kościołem 00. Pasjonistów.

Więcej infornmacji: www.duszpasterstwo.plock.opoka.org.pl
Dod. Ks. Wojciech Lipka 13.09.2004 o 8.43