Diecezja Warszawsko-Praska
Substytucje dla Proboszczów
Ułatwienie pracy kancelaryjnej

DEKRET

Niniejszym, kierując się normami Kodeksu Prawa Kanonicznego: kan. 1108, 1109 i 1115, nadaję prawo do udzielania substytucji dla zawierania małżeństw przez narzeczonych poza terenem swojej parafii, wszystkim proboszczom na terenie Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Rozporządzenie niniejsze należy rozumieć jako ułatwienie pracy Wielebnych Księży Proboszczów, a nie zachętę do odsyłania narzeczonych do innych parafii. Normalną procedurą pozostaje załatwianie powyższych przypadków poprzez licencję, a niniejsze rozporządzenie dotyczy wyjątkowych sytuacji.

Odsyłając narzeczonych (jeżeli przynajmniej jedno z nich pochodzi z parafii Ks. Proboszcza) do innej parafii, należy wypisać dokument, w którym zaznacza się adresata : Ks. Proboszcz par. NN, oraz tekst udzielenia władzy do pobłogosławienia związku małżeńskiego: Niniejszym zezwalam na pobłogosławienie i załatwienie wszystkich formalności związanych ze ślubem NN i NN w parafii W. Ks. Proboszcza.

Dekret wchodzi w życie z dniem 23 września 2004 r.

Kazimierz Romaniuk
Biskup Warszawsko-Praski
Ks. Romuald Kamiński
Kanclerz Kurii

Dod. Ks. Wojciech Lipka 7.09.2004 o 16.45