Diecezja Warszawsko-Praska
Szkoła dla Spowiedników
Skomielna Czarna k. Krakowa, 24 – 29 października

Szkoła dla Spowiedników

W dniach 24 – 29 października b.r. odbędzie się pierwszy cykl zajęć Szkoły dla Spowiedników. Powstała ona z inicjatywy Krakowskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów i została objęta patronatem Komisji Duchowieństwa Konferencji Episkopatu Polski. Inspiracją dla szkoły są liczne zachęty Jana Pawła II wzywającego do pogłębionej formacji dla spowiedników oraz kapucyńska tradycja znajdująca swój wyraz w osobach wybitnych spowiedników: Św. Leopolda Mandicia – Patrona Spowiedników, Św. Ojca Pio czy Bł. Honorata Koźmińskiego.

Podstawowy program Szkoły będzie realizowany w trakcie czterech kilkudniowych sesji odbywających w ciągu dwóch lat. Zajęcia prowadzą zarówno wykładowcy uczelni katolickich jak i znani spowiednicy – praktycy Pogłębiona formacja kapłana posługującego w sakramencie pokuty domaga się perspektywy interdyscyplinarnej, stąd też, obok problematyki teologicznej i etycznej, w programie Szkoły znajdują się zajęcia z antropologii kulturowej i psychologii. Ważnym elementem programu jest analiza konkretnych przypadków spowiedniczych.

Mam nadzieję, że Szkoła dla Spowiedników będzie pomocna w formacji kapłanów do jakże ważnej i trudnej posługi w sakramencie pojednania.
Kraków, 1 września 2004

Łączę wyrazy szacunku, zapewniam o modlitwie
o. Henryk Cisowski ofm cap
Dyrektor Szkoły dla Spowiedników

inspiracja: słowa Jana Pawła II z Ecclesia in Europa (nn. 76-77), w których zachęca on kapłanów do sprawowania posługi pojednania oraz do pogłębienia osobistej wiedzy, by móc kompetentnie rozwiązywać problemy, jakie pojawiły sięzakresie moralności osobistej i społecznej;
adresaci: kapłani diecezjalni i zakonni, którzy posługują różnym grupom wiernych w sakramencie pojednania;
cel: stworzenie konkretnej przestrzeni, w której kapłani mogliby w sposób interdyscyplinarny pogłębić własną wiedzę, poddać wspólnej refleksji trudne i ciekawe przypadki spowiednicze, podzielić się doświadczeniem oraz znaleźć odpowiedź na nurtujące ich pytania;
program: 1) podstawowy – obejmuje cztery kilkudniowe sesje rozłożone na cykl dwuletni; każda sesja dotyka aspektu intelektualnego (interdyscyplinarne podstawy posługi w sakramencie pojednania), praktycznego (studium konkretnych przypadków spowiedniczych) oraz pozwala na wymianę doświadczeń, 2) specjalistyczny – po ukończeniu dwuletniego cyklu następują sesje specjalistyczne (spowiedź małżonków, osób duchownych, osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych; relacja spowiedź a kierownictwo duchowe);
metoda: zajęcia odbywają się metodą konwersatoryjną, a każdy z tematów ujęty jest z punktu widzenia zarówno penitenta jak i spowiednika;
liczba uczestników: ze względu na metodę konwersatoryjną liczba uczestników nie może przekroczyć 20 osób;
prowadzący: wykładowcy uczelni katolickich oraz znani spowiednicy praktycy;
miejsce: Ośrodek Rekolekcyjny Braci Mniejszych Kapucynów, Skomielna Czarna;
termin: 24 X godz. 18.00 – 29 X godz. 13.00
szczegółowe informacje i zgłoszenia: (tylko do 20 X 2004 r), o. Henryk Cisowski OFMCap, ul. Loretańska 11, 31-114 Kraków, tel. (0-12) 422-48-03, szkola@kapucyni.krakow.pl www.szkola.kapucyni.krakow.pl

Program I sesji: Osoba spowiednika i penitenta

• ikona biblijnaEmaus – Ks. K. Wons SDS
• teologia - Problem wiary penitenta i spowiednika - Ks. T. Dzidek
• sylwetka wybitnego spowiednika - Św. Leopold Mandić - O. Marek Miszczyński OFMCap
• antropologia kulturowaRozbicie osoby, osierocenie postmodernistyczne a sakrament pojednania – O. Piotr Śliwiński OFMCap
• psychologiaPoczucie samotności i potrzeba bliskości, a sakrament pojednania - Ks. St. Morgalla SJ
• analiza przypadków spowiedniczych – O. Kazimierz Fryzel CSSR, O. Piotr Śliwiński OFMCap
• dyskusja panelowa dzielenie się doświadczeniami, pytania
• wspólna Eucharystia i Liturgia Godzin

Dod. Ks. Wojciech Lipka 6.09.2004 o 23.58