Diecezja Warszawsko-Praska
Ogólnopolska Pielgrzymka Rodzin
Jasna Góra, 25-26 września

Przewielebni Księża Proboszczowie
i Rektorzy kaplic Diecezji Warszawsko-Praskiej

W dniach 25-26 września 2004 r. z inicjatywy Rady Episkopatu Polski d.s. Rodziny oraz Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin organizowana jest doroczna Pielgrzymka Rodzin na Jasną Górę, której tematem przewodnim są słowa: "Abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem" (J 13, 34).
W programie przewidziane są specjalistyczne prelekcje dotyczące problematyki małżeńsko – rodzinnej, droga krzyżowa na wałach, Apel Jasnogórski i różaniec w intencji polskich rodzin, Msza Święta i nocne czuwanie w kaplicy Matki Bożej.
Centralnym punktem będzie koncelebrowana na "szczycie" Jasnej Góry Msza Święta pod przewodnictwem Ks. Bp Stanisława Stefanka, podczas której nastąpi ceremonia odnowienia przyrzeczeń małżeńskich.

Każdego roku, od 20. już lat, w pielgrzymce licznie uczestniczą wierni z wielu diecezji w Polsce. Do tej pory niewielki był udział parafian naszej Diecezji. Dlatego serdecznie prosimy Przewielebnych Księży Proboszczów o przekazanie w swoich parafiach powyższych informacji, wywieszenie plakatu (dostarczonego przez W. Księży Dziekanów) w widocznym miejscu oraz zachęcenie wiernych, o ile mają taką możliwość, do uczestnictwa w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodzin na Jasną Górę.

Warszawa, 03 września 2004 r.

Z pozdrowieniami w Chrystusie Panu
+ Stanisław Kędziora
Wikariusz Generalny
Ks. Marek Kruszewski
Diecezjalny Duszpasterz Rodzin

Dod. Ks. Wojciech Lipka 6.09.2004 o 23.24