Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » 102. rocznica Bitwy Warszawskiej – uroczystości w Konkatedrze

102. rocznica Bitwy Warszawskiej – uroczystości w Konkatedrze

Rozpoczęły się diecezjalne uroczystości 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej. W Konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku Mszy Świętej przewodniczył biskup Viktors Stulpins, biskup lipawski z Łotwy. Liturgię koncelebrowali arcybiskup Tadeusz Wojda, metropolita gdański, biskup Romuald Kamiński, biskup warszawsko-praski, oraz biskup Jacek Grzybowski, biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej.


W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, w tym starostwa wołomińskiego, współorganizatora obchodów.

Homilię wygłosił biskup Romuald Kamiński.

Nazbierało się spraw, które dziś przez pośrednictwo Maryi przedkładamy Bogu. Wdzięczni jesteśmy najpierw za dar świątyni, bo jest to dzień, pamiątka konsekracji tego Kościoła. Wspominamy rok 1920 i cząstkę tych wydarzeń, która mają ścisły związek z tym miejscem. Przeżywamy także pierwszą rocznicą odejścia do Pana naszego pasterza świętej pamięci arcybiskup Henryka Hosera. To nas dzisiaj sprowadza. Chcemy być na czasie z naszym uwielbieniem Boga za jego wielkie dary i za to, że nas prowadzi bezpiecznymi drogami.

W dalszej części homilii pasterz diecezji warszawsko-praskiej nawiązywał do wydarzeń sprzed ponad stu laty. Jak podkreślił zwycięstwo było możliwe dzięki ludziom, którzy byli ukształtowani przez Ewangelię.

Powinniśmy pamiętać i na różny sposób to utrwalać, że wielkim skarbem dla ludzkości są ludzie ukształtowani na prawdzie Ewangelii. To jest prawda, która z tego całego zamętu bardzo jasno wypływa. Mieliśmy w naszym narodzie tak ukształtowanych ludzi, którzy w różnych formacjach, na różnych stanowiskach, w różnym zakresie podejmowali zbawienne działania, ale zanim do tego doszło, to oni otrzymali jakąś szczególną łaskę. Mieli zrozumienie dla najważniejszych spraw, bardzo uporządkowane sumienia i bardzo wysoko zawieszoną poprzeczkę tego, co człowiek powinien zdziałać w życiu, żeby Bóg był uwielbiony i człowiek odpowiednio zadbany.

Biskup Romuald Kamiński wspominał także modlitewną atmosferę, która panowała w Warszawie w tamtych dniach.

Dziękujemy za zrozumienie ważności odnoszenia wszystkich naszych spraw do Boga. Myślę o modlitwie, która była powszechna. Nie zapomni historia tych wszystkich obrazów, które działy się na Krakowskim Przedmieściu, na placu Zamkowym czy przed świątyniami w całej Warszawie kiedy lud Warszawy modlił się. Nawet ludzie z różnych misji, ambasad postronni obserwatorzy zwrócili uwagę i depeszowali do swoich krajów, że byli świadkami. To jest skarb – mieć w swoich szeregach ludzi, którzy potrafią się modlić, ale także w Bogu całkowicie pokładają nadzieje.

Na zakończenie homilii biskup Romuald Kamiński przypominał postać i zasługi śp. Henryka Hosera.

Patrząc na jego działania, dzisiaj zwróciłbym uwagę na cztery punkty. Po pierwsze zaszczepił nam pragnienie, abyśmy otaczali życie nienarodzonych większą troskę. Pragnął aby duszpasterstwo małżeństw i rodzin stanęło na wysokim poziomie. Także przygotowania młodych ludzi do tego, kiedy decydują się zawrzeć małżeństwo i założyć rodzinę, żeby byli dobrze przygotowani i byli świadomi tego wielkiego i zaszczytnego obowiązku, a zarazem powołania. Potem troska o misję. To nie tylko, że znając istotę działa misyjnego, umiał to organizować, ale zwrócił uwagę, że to jest jeden z ważniejszych elementów głoszenia Ewangelii w Kościele. […] Zadbał również, aby tutaj na naszym terenie utrwalał się kult Miłosierdzia Bożego, a to za przyczyną między innymi nabycia pamiątek po tym miejscu, gdzie na przełomie 1924 i 1925 roku przebywała Helenka Kowalska, późniejsza siostra Faustyna – Ostrówek. Dziś to jest rozwijające się, piękne sanktuarium. […] I bardzo leżało mu na sercu, aby odpowiednią troską otaczać młodzież, zachęcać ją do kształcenia, ale też czuwać nad tym, aby otrzymywała odpowiednie szlif, jeśli chodzi o wychowanie i tak powstał pomysł pobudowania akademika przy ulicy Floriańskiej, który doskonale spełnia swoje zadanie. Dziękujmy Bogu za wszystkie jego dary.

Na zakończenie liturgii Jerzy Zelnik odczytał fragmenty nauczania śp. arcybiskupa Henryka Hosera.

Podczas Mszy Świętej oprawę muzyczną zapewnił Konkatedralny Chór Kamionek pod dyrekcją Jolanty Janczuk-Tyszkiewicz. Po zakończeniu liturgii odbył się koncert „W hołdzie bohaterom 1920 roku” Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

W kolejnych dniach uroczystości 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej odbędą się w Ossowie i Radzyminie.

fot. biuro prasowe DWP

https://www.flickr.com/photos/diecezjawarszawskopraska/albums/72177720301281859
©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży