Diecezja Warszawsko-Praska
Imię Biskupa w kanonie Mszy Świętej
Odpowiedź na wątpliwości

W związku z licznymi zapytaniami o imię Biskupa wymieniane obecnie w kanonie Mszy Świętej Kuria Biskupia uprzejmie informuje, że do chwili kanonicznego objęcia Diecezji przez nowego Paterza w kanonie Mszy Świętej wymieniamy Biskupa Kazimierza. Od południa dnia 2 października modlić się będziemy za Biskupa Sławoja Leszka.
Dod. Ks. Wojciech Lipka 2.09.2004 o 1.19