DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Ks. Parafiniuk Emil
17 maja 2008 r., Bp Stanisław Kędziora
11 października
magister, PWTW, historia Kościoła, 2008
studia doktoranckie, UKSW, teologia duchowości, 2012 – 2016
licencjat, UKSW, teologia duchowości, 10.06.2014
wikariusz, NMP Matki Kościoła, Sulejówek, 28.06.2008 – 28.08.2011
asystent diecezjalny, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, od 01.12.2009
diecezjalny duszpasterz młodzieży, 24.10.2010 – 23.10.2015
dyrektor, Wydział Duszpasterstwa Młodzieży Kurii DW-P, 24.10.2010 – 23.10.2015
koordynator diecezjalny, Światowe Dni Młodzieży, 24.10.2010 – 05.10.2016
sekretarz, Krajowa Rada Duszpasterstwa Powołań, od 23.01.2013
członek z nominacji, Rada Diecezjalnego Centrum ŚDM, 23.12.2013 – 05.10.2016
dyrektor, Diecezjalne Centrum ŚDM, 23.12.2013 – 05.10.2016
konsultor, Rada KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży, od 13.03.2014
referent ds. jedności chrześcijan, Kuria Diecezjalna, od 19.12.2014
prezes, Zarząd Fundacji „Razem dla młodych”, od 30.11.2015
koordynator, Europejskie Centrum Powołaniowe (EVS), od 11.05.2016
sekretarz, Komisja CCEE ds. Powołań Kapłańskich, od 11.05.2016
diecezjalny duszpasterz powołań, od 01.09.2016
sekretarz, Rada KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży, od 05.10.2016
dyrektor, Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM, od 05.10.2016