DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Ks. Karwacz Marek
30 maja 2009 r., Abp Henryk Hoser SAC
25 kwietnia
magister, PWTW, teologia,
wikariusz, Św. Jana Kantego, Legionowo, 30.08.2009 – 26.08.2015