DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Ks. Bobel Tomasz
Rozesłania Św. Apostołów, Chełm, A-diec. Lubelska
17 maja 2008 r., Bp Stanisław Kędziora
21 grudnia
magister, PWTW, prawo kanoniczne, 2008
wikariusz, Św. Jana Kantego, Legionowo, 01.09.2008 – 23.06.2010
wikariusz, Św. Ap. Piotra i Pawła, Równe, Diec. Łucka (Ukraina), 17.08.2012 –10.07.2014
wikariusz, Chrystusa Króla, Warszawa-Targówek, od 10.07.2014
dekanalny duszpasterz młodzieży, Dekanat Legionowski, 01.09.2009 – 23.06.2010
urlop, 23.06.2010 –17.08.2012
diecezjalny moderator kół młodzieżowych, Żywy Różaniec, od 17.06.2016