DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Kapłani pełniący funkcje specjalne
Ks. Biskup Konrad, od 01.03.2015
Ks. Kalinowski Tomasz, od 01.03.2015
Ks. Grygier Janusz, od 11.06.2009
Ks. Hołuj Marcin, od 16.05.2009
O. Śliwiński Przemysław CP, 30.01.2014 – 30.01.2019
Ks. Gołąbek Jan, od 12.09.1998
Ks. Klimek Piotr, od 20.06.1995
Ks. Madej Wacław, od 24.06.1999