DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Święcenia diakonatu w WSD DW-P (nagranie homilii, relacja video)

28 listopada 2017 roku w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko - Praskiej miały miejsce ważne wydarzenia liturgiczne. Jeden z kleryków, Michał Sztreja złożył uroczyste wyznanie wiary oraz otrzymał z rąk ks. biskupa Marka Solarczyka święcenia w stopniu diakonatu.

- Diakoni zostali wybrani po to, aby byli pomocą w świadectwie o Chrystusie i po to, aby tę pomoc i to świadectwo nieśli we wspólnocie Kościoła i to jest początek tego wszystkiego, co jest wpisane w święcenia diakonatu - mówił w homilii Bp Marek Solarczyk.

Dod. Marcin Tafejko 3.12.2017 o 20.39, akt. 3.12.2017 o 20.40