DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców
JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców

Na prośbę Ministerstwa Finansów publikujemy informację dotyczącą Jednolitego Pliku Kontrolnego VAT (JPK_VAT), obowiązek składania którego wejdzie w życie z dniem 01 stycznia 2018 roku.

Od 1 stycznia 2018 roku mikroprzedsiębiorcy dołączą do grona podatników VAT, którzy prowadzą elektroniczną ewidencję VAT oraz przesyłają ją do resortu finansów jako Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT.

Nowy obowiązek dotyczy przedsiębiorców, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, mają obroty nieprzekraczające 2 milionów euro oraz zatrudniają mniej niż 10 osób.

Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od 1 lipca 2016 roku, a małe i średnie od 1 stycznia 2017 roku.

Jednolity Plik Kontrolny to zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, nawet jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie. Dane są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa.

Mimo, że obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT mikroprzedsiębiorców obejmie od 1 stycznia 2018 r., zachęcam do testowego składania JPK_VAT już teraz, jest to doskonała okazja do sprawdzenia z czym wiąże się nowy obowiązek oraz czy rozliczenie jest prawidłowe.

Dzięki elektronicznym rozliczeniom przedsiębiorcy mogą liczyć na szybszy zwrot VATdo 25 dni (zamiast 60 dni) przy rozliczeniach za październik, listopad i grudzień 2017 r.

Ministerstwo Finansów przygotowało dla mikroprzedsiębiorców nową stronę internetową www.jpk.mf.gov.pl na której znajdują się bezpłatne i bezpieczne narzędzia do utworzenia i wysłania JPK_VAT oraz instrukcja jak przygotować, podpisać i przesłać gotowe pliki do administracji skarbowej.

W związku z nowym obowiązkiem przygotowujemy z Ministerstwem Finansów kampanię informacyjną oraz szkolenia dla mikroprzedsiębiorców, które przeprowadzą specjalnie przeszkoleni pracownicy administracji skarbowej.

Warto zainteresować się nowym obowiązkiem już teraz, ponieważ niezłożenie JPK_VAT w terminie może spowodować sankcje karno-skarbowe. W zależności od wartości uszczuplenia należności podatkowej może to być wykroczenie lub przestępstwo.

Dod. Joanna Solak 8.11.2017 o 11.53