DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Fundacja DKMS proponuje zorganizowanie Dnia Dawcy Szpiku
Fundacja DKMS proponuje zorganizowanie Dnia Dawcy Szpiku

Szanowni Państwo,w imieniu Fundacji DKMS chciałabym zaprosić Szanownych Państwa do nawiązania współpracy poprzez organizację akcji rejestracji potencjalnych dawców szpiku, dając tym samym możliwość Wiernym do dołączenia do grona potencjalnych dawców. Znamienne wydają się słowa wypowiedziane przez św. Jana Pawła II podczas Kongresu Światowego Towarzystwa Transplantologicznego w roku 2000, które brzmią następująco: „Trzeba zaszczepić w sercach ludzi młodych, szczere i głębokie przekonanie, że świat potrzebuje braterskiej miłości, której wyrazem może być decyzja o darowaniu narządów”.Oddając swoje komórki macierzyste, bądź szpik kostny pacjentowi, dla którego jedynym ratunkiem jest przeszczepienie, dawca nie ponosi żadnego uszczerbku na zdrowiu i życiu. Może, więc warto na chwilę zatrzymać się i zastanowić nad przesłaniem pozostawionym nam przez św. Jana Pawła II. Ta chwila refleksji daje nam możliwość, każdej osobie, która chce dołączyć do grona potencjalnych dawców szpiku na podjęcie decyzji zgodnej z własnymi przekonaniami. Przełamanie swoich obaw i uprzedzeń pozwoli na uratowanie czyjegoś życia poprzez oddanie niewielkiej cząstki siebie.

Dlaczego to ważne?W Polsce co godzinę ktoś słyszy diagnozę - białaczka. w naszym kraju ciągle 20% pacjentów walczących z nowotworem krwi nie znajduje swojego ”bliźniaka genetycznego” – osoby, która oddając swoje komórki macierzyste bądź szpik mogłaby uratować im życie.

Co możemy zrobić?Zorganizować wspólnie akcję rejestracji potencjalnych dawców szpiku na terenie Parafii. Wiele osób chce dołączyć do grona potencjalnych dawców szpiku, ale nie wie gdzie i jak. Kiedy akcja jest organizowana na terenie Parafii i jest poprzedzona działaniami edukacyjnymi na temat idei dawstwa szpiku, to wiele osób decyduje się na rejestrację.

Od czego zacząć?Zachęcam Szanownych Państwa do napisania maila na adres dziendawcy@dkms.pl podając swoje dane kontaktowe: imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres, miejsca w którym chcieliby Państwo zorganizować akcję. Koordynator z ramienia Fundacji skontaktuje się w przeciągu 2-3 dni roboczych i przeprowadzi przez cały proces przygotowania akcji.

Kim jesteśmy.Działamy w Polsce od 2008 roku, kiedy w Polsce zarejestrowanych było ok. 40 000 osób i połowa pacjentów zakwalifikowanych do przeszczepienia nie znajdowała swojego „bliźniaka genetycznego”. Dziś Polska znajduje się na trzecim miejscu w Europie z zarejestrowanymi ponad 1,3 miliona Dawcami. w tym momencie 80% pacjentów znajduje swoich Dawców. Poprawa sytuacji pacjentów w Polsce nie byłaby możliwa bez wsparcia wielu organizacji, osób prywatnych, tysięcy Wolontariuszy, którzy angażują się w organizację Dni Dawcy Szpiku.

Zapraszam do współpracy. Razem możemy więcej!

Joanna Surdyk
Kierownik Działu Rekrutacji Dawców
Fundacja DKMS

Dod. Joanna Solak 2.11.2017 o 12.37, akt. 2.11.2017 o 12.43