DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Loretańskie drogowskazy: Misja cierpiących w Kościele i świecie.
17-19 listopada 2017, Loretto

Misja cierpiących w Kościele i świecie

Jaką wartość kryje w sobie cierpienie chrześcijanina przeżywane w łączności z Bogiem?
Jak dobrze przeżyć doświadczenie krzyża i odczytać je w osobistym życiu?
Zapraszamy do stanięcia w obliczu Chrystusa, który pierwszy przeszedł tę drogę dla nas.

W programie:

  • konferencje
  • modlitwa Słowem Bożym
  • Msza Święta o uzdrowienie prowadzona przez ks. Ireneusza Łukanowskiego - pallotyna posługującego w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji Stocer w Konstancinie-Jeziornej, organizatora Mszy Świętych o uzdrowienie i rekolekcji Jezus uzdrawia całego człowieka
  • możliwość spowiedzi i rozmowy,

Zapewniamy noclegi i wyżywienie.

Rozpoczęcie 17 listopada, w piątek, o godz.18.00,
zakończenie 19 listopada, w niedzielę, o godz.15.00

Koszt 200 zł. Zakwaterowanie w domu pielgrzyma (pokoje z łazienkami)

Rekolekcje prowadzą:

  • Ks. Ireneusz Łukanowski SAC
  • Siostry Loretanki
  • Ojcowie Sercanie

Zgłoszenia i info:

Dod. Joanna Solak 26.10.2017 o 10.20, akt. 26.10.2017 o 10.23