diecezja.waw.pl/5555Matka Boża Zwycięska – Patronka Diecezji
Diecezja Warszawsko-Praska
XXXIV Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy
4-5 listopada 2017 roku

XXXXIV Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy
Jasna Góra A.D.2017
Idźcie i głoście z Maryją!

Krajowe Duszpasterstwo Kolejarzy serdecznie zaprasza wszystkich pracowników kolei, emerytów, rencistów i przyjaciół z rodzinami na XXXIV Ogólnopolską Pielgrzymkę Kolejarzy na Jasną Górę.

W blasku Maryjnych Jubileuszy – 100. rocznicy objawień Matki Bożej w Fatmie i 300. rocznicy koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, pielgrzymujemy do naszej Matki i Królowej w duchu dziękczynienia za doznane łaski. Za jej pośrednictwem pragniemy zanosić prośby o prawdziwą wolność, o żywą wiarę, o nadzieję i godne życie.

W roku ustanowionym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rokiem Św. Brata Alberta, biorąc Świętego za wzór i przewodnika na drodze miłości Boga i bliźniego, będziemy prosić o pomoc Chrystusa i Jego Matkę, abyśmy mogli realizować Chrystusową Ewangelię w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym.

W duchu jedności będziemy prosić za naszą Ojczyznę – matkę, mającą prawo do szczególnej miłości, troski i pamięci o tych swoich dzieciach, które nie pozwoliły odebrać sobie dziedzictwa tradycji, kultury, wspólnoty, a nade wszystko prawa do pielęgnowania wartości patriotycznych w sercach, szczególnie najmłodszych Polaków. Macierzyńskiej opiece Matki Bożej zawierzymy nasze rodziny i Polskie Koleje- miejsce kolejarskiej służby.

Podziękujemy Bogu za posługę duszpasterzy kolejarzy, za przewodniczenie naszej wspólnocie, prosząc o potrzebne im łaski. Wraz z nami tradycyjnie już będą modlić się kolejarze z Białorusi, Francji, Słowacji i Węgier.

Uroczystościom będzie przewodniczył ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski metropolita krakowski.

Drodzy Kolejarze! Dołóżcie starań, by wziąć udział w tym wspaniałym, modlitewnym spotkaniu.

W 300. rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej przybądźcie do Pani Jasnogórskiej wraz z rodzinami, przyjaciółmi, w asyście pocztów sztandarowych,

z przesłaniem „Idźcie i głoście z Maryją”. Niech Wasza obecność i naśladowanie Św. Brata Alberta staną się świadectwem wierności i przynależności do Chrystusa i Jego Matki. Niech będą darem dla drugiego człowieka.

Program obejmuje

Punkt informacyjny na Jasnej Górze od godz. 15.00.
ogólnopolskie spotkanie emerytów, rencistów, członków i sympatyków NSZZ „Solidarność” - w Sali Papieskiej.
powitanie pielgrzymów w Bazylice – Krajowy Duszpasterz Kolejarzy ks. Eugeniusz Zarębiński
konferencja: Fatimskie orędzie nadziei– o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap
Droga Krzyżowa na wałach z pochodniami – przewodniczy ks. Grzegorz Szewczyk
Apel Jasnogórski – ks. Ryszard Marciniak
Pasterka Maryjna w Bazylice – przewodniczy ks. Eugeniusz Zarębiński, homilia – ks. Aleksander Zeń
po Mszy Świętej koncert Anna Rogowiec, zespół muzyczny i orkiestra kolejowa z Siedlec
Czuwanie przed Cudownym Obrazem – Droga przez serce - kolejarze polscy wypełniają orędzie fatimskie (do godz. 4.00)
Odsłonięcie Cudownego Obrazu i Msza Święta. Przewodniczy ks. Piotr Wulgaris, homilia – ks. Bogdan Jaworowski
Sala Ojca Kordeckiego:
Musicie być mocni mocą wiary, nadziei i miłości (Jan Paweł II, Kraków, 10 czerwca 1979 roku)
Posługa Duszpasterstwa i KSKP środowisku kolejarskiemu
Spotkanie duszpasterzy kolejarzy, rodzin kolejarskich, Ministra Infrastruktury, pracowników i administracji kolei, związków zawodowych – prowadzi ks. Ryszard Marciniak
procesyjne wejście pocztów sztandarowych na Szczyt Jasnej Góry z Alei Najświętszej Maryi Panny. Zbiórka o godz.10.00 przy pomniku bł. ks. .Jerzego Popiełuszki
program patriotyczny – zespół i orkiestra z Siedlec
Uroczysta Suma – przewodniczy i homilię głosi – ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski Metropolita Krakowski
- powitanie pielgrzymów – Przeor Jasnej Góry
- komentarz liturgiczny – ks. Jan Mrowca
- procesja z darami ołtarza – delegacje: goście z Białorusi, Słowacji i Węgier, przedstawiciele Spółek działających w grupie PKP S.A.
- poświęcenie sztandarów
- po Komunii Świętej Akt zawierzenia kolejarskich rodzin
- podziękowanie
Dokument został dodany dnia 23.10.2017 o 11.19, ostatnio aktualizowany 23.10.2017 o 11.36