DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Obłóczyny alumnów WSD DW-P (relacja video; pełne nagranie homilii)
21 października 2017 roku

W sobotę, 21 października 2017 roku, sześciu alumnów III roku Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej przyjeło strój duchowny.

Akt ten miał miejsce podczas uroczystej Eucharystii, sprawowanej w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Miłosnej (ul. Borkowska 1), o godzinie 11.00.

Alumnów polecamy modlitwie.

Obrzęd przyjęcia stroju duchownego:

Diakon przedstawia postulantów celebransowi:

Ojcze! Ci nasi bracia gorąco proszą o strój duchowny, ponieważ chcą wiernie służyć Bogu w Jego świętym Kościele.

Celebrans mówi:

Drodzy synowie! Jezus Chrystus, zatroskany o zbawienie wszystkich ludzi, powołał Apostołów i posłał ich na cały świat. Powiedział: "Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo " (Mt 9, 37n).

Posłuszni temu wezwaniu Chrystusa wraz z całym Kościołem modlimy się o łaskę powołania do służby kapłańskiej dla was oraz cieszymy się, gdy ochotnie odpowiadacie na Boże wezwanie. Już wstąpienie w progi seminarium duchownego jest wyrazem waszej gotowości do pójścia za głosem powołania. W miarę upływu lat, przez modlitwę, pracę nad sobą i naukę dojrzewa wasza decyzja przyjęcia święceń kapłańskich.

Dzisiaj, razem z waszymi rodzicami, krewnymi, wychowawcami i całą wspólnotą seminaryjną, uczestnicząc w obrzędzie przyjęcia przez was sutanny, będziemy pokornie prosić Boga, który powołuje do swojej służby, aby was umocnił na drodze powołania.

Niech szata, którą dzisiaj przywdziejecie, będzie dla was zachętą, aby coraz mocniej przykładać ręce do pługa na Bożej roli i nie oglądać się wstecz. Coraz wytrwałej naśladujcie Chrystusa, abyście stali się kiedyś głosicielami Jego Ewangelii i sługami Bożych tajemnic. Mając świadomość tych wzniosłych zadań, jeszcze raz, wobec wszystkich tu zebranych, wypowiedzcie swą gotowość służenia Bogu w Jego świętym Kościele.

Pytam każdego z was:

Czy chcesz otrzymać i nosić strój duchowny, zewnętrzny znak twojego całkowitego oddania się Bogu?
Postulanci: Chcę.

Celebrans: Czy chcesz swą postawą dawać świadectwo Panu, któremu służysz?
Postulanci: Chcę.

Celebrans: Czy chcesz wytrwać w swoich postanowieniach?
Postulanci: Chcę, z Bożą pomocą.

Celebrans: Słuchajcie więc synowie głosu powołania i tak postępujcie, abyście zawsze podobali się Bogu.
Postulanci: Amen.

Modlitwa za przystępujących do obłóczyn.

Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu, polecajmy w cichej modlitwie tych, którzy przystępują do obłóczyn:
- aby wiernie służyli Bogu i Kościołowi, i przez całe życie kochali swe powołanie
- aby wraz z otrzymaniem szaty duchownej, wewnętrznie przemienili się w nowego człowieka
- aby naśladowali naszego Zbawiciela i w posłuszeństwie dążyli do wypełnienia swojego powołania
- aby stając się dla świata znakiem nieprzemijających wartości, nieustannie umacniali się w Chrystusowej miłości i prawdzie.

Panie Jezu Chryste, Ty przychodząc na świat i wskazując nam nową drogę, zechciałeś siebie samego wydać na ofiarę miłą Bogu, dozwól prosimy, aby słudzy Twoi zdążający do kapłaństwa, wolni od wszelkiego zła i gotowi do przyjęcia obowiązków nowego stanu, wydali się na ofiarę żywą, świętą i miłą Tobie.

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W. Amen.

Pobłogosławienie sutann

Prośmy Boga, aby pobłogosławił ten strój duchowny, który od dzisiaj nosić będą stojący tu kandydaci do kapłaństwa.

Wiekuisty Boże, Ty posłałeś swego Syna na świat, aby przyobleczony w naszą śmiertelną naturę dokonał naszego odkupienia, + prosimy Cię, pobłogosław tę szatę * i spraw, aby nią przyobleczeni, ci Twoi słudzy, zostali uznani za poświęconych Tobie * i stali się dla wszystkich znakiem powołania do nieśmiertelności. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

W czasie nakładania sutanny schola śpiewa Ps 83.

Antyfona: Niech Pan zwlecze z ciebie starego człowieka z jego
uczynkami i przyoblecze cię w nowego człowieka,
stworzonego według wzoru Boga, w sprawiedliwości
i świętości polegającej na prawdzie.

Jak miłe są Twoje przybytki Panie zastępów *
dusza moja stęskniona pragnie przedsionków Pańskich.
Moje serce i ciało *
radośnie wołają do Boga żywego.

Antyfona: Niech Pan...

Nawet wróbel znajduje swój dom, a jaskółka gniazdo +
gdzie złoży swe pisklęta *
przy ołtarzach Twoich, Panie Zastępów, Królu mój i Boże!
Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim Panie *
nieustannie wielbiąc Ciebie.

Antyfona: Niech Pan.. .

Szczęśliwi, których moc jest w Tobie, *
którzy zachowują ufność w swym sercu.
Mocy im przybywać będzie, *
ujrzą na Syjonie Boga nad bogami.

Antyfona: Niech Pan...

Panie Zastępów, usłysz modlitwę moją, *
nakłoń ucho, Boże Jakuba!
Spójrz Boże, tarczo nasza, *
wejrzyj na twarz Twojego pomazańca!

Antyfona: Niech Pan...

Doprawdy, jeden dzień w przybytkach Twoich *
lepszy jest niż innych tysiące.
Wolę stać w progu mojego Boga *
niż mieszkać w namiotach grzeszników.

Antyfona: Niech Pan ...

Bo Pan Bóg jest słońcem i tarczą, *
On hojnie darzy łaską i chwałą.
Dobrodziejstw nie odmawia *
żyjącym nienagannie.

Antyfona: Niech Pan ...

Panie Zastępów, *
szczęśliwy człowiek, który ufa Tobie!
Szczęśliwi, których moc jest w Tobie, *
którzy zachowują ufność w swym sercu.

Antyfona: Niech Pan ...

Chwała Ojcu i Synowi *
i Duchowi Świętemu,
Jak była na początku, teraz i zawsze *
i na wieki wieków. Amen.

Antyfona: Niech Pan ...

Dialog z nowoobłóczonymi

Wzgardziłem królestwem ziemskim
i wszelką ozdobą doczesną
dla Miłości Pana mojego
Jezusa Chrystusa.

Ref:
Którego poznałem
Któremu zaufałem
Którego miłuję
.

Wybrałem ostatnie miejsce
w domu Pana mojego
Jezusa Chrystusa.

Ref: Którego poznałem ...

Z mego serca płynie
śpiew radości
Pieśń moją śpiewam
dla Króla.

Ref: Którego poznałem ...

Chwała Ojcu i Synowi
i Duchowi Świętemu.

Ref: Którego poznałem ...

Błogosławieństwo nowoobłóczonych

Módlmy się.

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty przez Apostoła narodów pouczyłeś nas, że w sakramencie chrztu zwlekliśmy z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, a przyoblekliśmy się w człowieka nowego, który według Boga jest stworzony w sprawiedliwości i prawdziwej świętości; że przyoblókłszy się w Chrystusa, staliśmy się kimś jednym w Chrystusie.

Pokornie Cię prosimy, ześlij hojne błogosławieństwo na tych swoich synów, którzy przywdziali dzisiaj szatę duchowną. Umocnij ich wolę, aby czynili postępy na drodze powołania do kapłaństwa, odnawiali się duchem w swoim myśleniu i zawsze postępowali jak synowie światłości.

Niech ta szata przypomina im, że powinni się chlubić tylko z krzyża naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Niech świat będzie dla nich ukrzyżowany, a oni dla świata. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

Dod. Joanna Solak 12.10.2017 o 11.32, akt. 25.10.2017 o 12.43