DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Wypowiedź Ks. Bp Romualda Kamińskiego
9 października 2017 roku

- Stawiam się do pracy, do służby. Od dzisiaj jestem dostępny dla wszystkich diecezjan, dla wszystkich kapłanów, osób życia konsekrowanego i wszystkich, którzy będą chcieli korzystać z mojej posługi - mówił Ks. Bp Romuald Kamiński, Biskup Koadiutor Diecezji Warszawsko - Praskiej

We czwartek, 14 września 2017 toku, w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, Nuncjatura Apostolska w Polsce ogłosiła decyzję Stolicy Apostolskiej: Ojciec Święty Franciszek mianował bp. Romualda Kamińskiego biskupem koadiutorem Diecezji Warszawsko-Praskiej, zwalniając go jednocześnie z funkcji biskupa pomocniczego Diecezji Ełckiej.

Dod. Marcin Tafejko 9.10.2017 o 12.26