DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Niedziela statystyczna 2017
15 października 2017 roku

Przypominamy Wielebnym Księżom Proboszczom, że w niedzielę, 15 października, przewidziane jest przeprowadzenie w parafiach tradycyjnego badania "dominicantes" i "communicantes".

Podobnie jak w latach ubiegłych zwracamy uwagę, że druga strona ankiety statystycznej jest co roku inna - bieżąca dotyczy działalności bibliotecznej Parafii. Prosimy o sprawdzenie aktualności posiadanego egzemplarza ankiety. Można je także pobrać jako załączniki do niniejszej informacji.

Wypełnione ankiety należy najpóźniej do 15 listopada przekazać do Kurii Biskupiej w wersji papierowej lub drogą elektroniczną na adres: kuria@diecezja.waw.pl (po tym terminie lista zalegających Parafii będzie podobnie jak w latach ubiegłych upubliczniona).

Nie wysyłamy ankiet do Instytutu Statystyki Kościoła - Diecezja zobowiązana jest uczynić to zbiorczo.

Z kapłańskim pozdrowieniem

Ks. Dariusz Szczepaniuk
Kanclerz Kurii

Dod. Joanna Solak 5.10.2017 o 10.09, akt. 5.10.2017 o 10.09