DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
100-lecie Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek (pełne nagranie homilii)
23 września 2017 roku

- Źródłem pochodzenia życia zakonnego jest Bóg, przed którym z radością stajemy. Szukamy Jego oblicza. Tym obliczem jest Jezus Chrystus. Obliczem ludzkim, współczującym, miłosiernym - podkreślił w homilii Ks. Abp Henryk Hoser SAC w czasie obchodów 100-lecia Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek.

W Domu Generalnym w Otwocku odbyło się Benedyktyńskie Sympozjum Jubileuszowe, w czasie którego przypomniano historię zgromadzenia oraz jego rolę w społeczeństwie.

O Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek, założone przez Matkę Jadwigę Kuleszę 24 czerwca 1917 roku w Białej Cerkwi koło Kijowa, jest instytutem zakonnym, zatwierdzonym przez Stolicę Apostolską, w którym każda siostra dąży do doskonałej miłości Boga i bliźniego drogą ślubowanych rad ewangelicznych. Przez całkowity dar z siebie, złożony w akcie profesji i realizowany w życiu, każda siostra uwielbia nieustannie Boga w myśl Reguły św. Benedykta: „Aby Bóg we wszystkim był uwielbiony” (RB 57, 9). Realizując charyzmat Matki Założycielki, przez świadectwo życia oraz działalność apostolską, która stanowi właściwy cel Zgromadzenia, siostry włączają się w zbawcze dzieło Kościoła.

Galeria zdjęć
Dod. Marcin Tafejko 25.09.2017 o 13.28