DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Śluby do Instytutu Życia Zakonnego Chemin Neuf (relacja video; pełne nagranie homilii)
23 września 2017 roku

- Odpowiedzialność za Słowo Boże polega na tym, że musimy je przyjąć za swoje, że jest do mnie skierowane. To samo Słowo Boże, które musimy przyjąć w różnych okolicznościach naszego życia, bo ono jest zawsze aktualne - mówił w homilii Ks. Abp Henryk Hoser SAC podczas uroczystej Mszy Świętej, w czasie której śluby wieczyste do Wspólnoty Chemin Neuf złożyły siostry Edyta Klejn i Anna Parcheta. Wraz z celibatariuszkami swoje pierwsze śluby czasowe do Instytutu Życia Zakonnego złożył ks. Marcin Borządek.

Chemin Neuf jest międzynarodową wspólnotą katolicką o powołaniu ekumenicznym, obecną w 60 krajach świata. We Wspólnocie uczestniczą kobiety i mężczyźni wszystkich stanów: kapłani, osoby konsekrowane, osoby stanu wolnego i małżeństwa.

Dod. Marcin Tafejko 25.09.2017 o 12.17