DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Inauguracja roku formacyjnego Sióstr zakonnych (pełne nagranie homilii)
21 września 2017 roku.

"Nasze powołanie to nie jest nasza zasługa. To dar, który przyjmujemy z radością i wdzięcznością. Tylko tak będziemy postępowali w sposób godny powołania. Pan Bóg nas wybrał, byśmy nosili skarby w tych glinianych naczyniach, jakimi jesteśmy – mówił w homilii Ks. Abp Henryk Hoser SAC podczas Mszy Świętej inaugurującej rok formacyjny sióstr przełożonych domów zakonnych w Diecezji Warszawsko–Praskiej.

Na terenie diecezji warszawsko-praskiej posługuje sześćdziesiąt pięć żeńskich zgromadzeń zakonnych, w których żyje około tysiąca dwustu sióstr oraz dziewiętnaście zgromadzeń męskich liczących około stu siedemdziesięciu zakonników.

Dod. Marcin Tafejko 22.09.2017 o 7.47, akt. 22.09.2017 o 10.41