DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Prośba o modlitwę w intencji zdrowia ks. kan. Józefa Sobieraja

Prośba o modlitwę w intencji zdrowia
ks. kan. Józefa Sobieraja

Od kilku dni ks. Józef Sobieraj przebywa w szpitalu. Stan chorego jest poważny.

Zwracamy się z gorącą prośbą o modlitwę w intencji jego powrotu do zdrowia.

Ks. Dariusz Szczepaniuk
Kanclerz Kurii

Dod. Joanna Solak 22.07.2017 o 11.41, akt. 24.07.2017 o 11.33