DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Bp Marek Solarczyk wybrany na drugą kadencję jako Delegat KEP ds. Powołań

Biskupi dokonali wyborów do gremiów Episkopatu. W wyniku głosowania w drugim dniu obrad bp Jan Piotrowski z Kielc został przewodniczącym Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Francji, natomiast bp Wiesław Lechowicz – członkiem Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek. Ponadto ks. dr Andrzej Lubowicki z diecezji drohiczyńskiej został asystentem generalnym Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, zaś ks. Jacek Czenczek koordynatorem ds. egzorcystów w Polsce. W wyborach wyłoniono też nowy skład Rady Naukowej Episkopatu.

Wyniki wyborów 376. Zebrania Plenarnego KEP Zakopane-Księżówka, 6-7 czerwca 2017 r.

 • Dyrektor Caritas Polska ks. Marcin Iżycki
 • Przewodniczący Rady ds. Środków Społecznego Przekazu
  Abp Wacław DEPO – wybór na 2. pięcioletnią kadencję
 • Przewodniczący Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Francji
  Bp Jan PIOTROWSKI – wybór na 1. pięcioletnią kadencję
 • Delegat KEP ds. Powołań
  Bp Marek SOLARCZYK – powołanie na 2. pięcioletnią kadencję
 • Konsultorzy Rady ds. Środków Społecznego Przekazu
  Ks. prof. dr hab. Michał DRÓŻDŻ (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)
  Ks. dr Mirosław CHMIELEWSKI CSsR (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
  Prof. dr hab. Monika PRZYBYSZ (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
 • Członek Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek
  Bp Wiesław LECHOWICZ
 • Zatwierdzenie nowego składu Rady Naukowej KEP
 • Członek Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Litwy
  Ks. dr Tomasz NOWACZEK MIC
 • Duszpasterz Krajowy Środowisk Twórczych
  Ks. Grzegorz MICHALCZYK (Archidiecezja Warszawska) – powołanie na 2. pięcioletnią kadencję
 • Asystent Generalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
  Ks. dr Andrzej LUBOWICKI (Diecezja Drohiczyńska) – mianowanie na 1. pięcioletnią kadencję
 • Koordynator Posługi Księży Egzorcystów w Polsce
  Janusz CZENCZEK (Diecezja Gliwicka) – powołanie na 1. pięcioletnia kadencję

Źródlo: http://episkopat.pl/wybory-376-zebrania-plenarn

Dod. Joanna Solak 7.06.2017 o 13.29, akt. 7.06.2017 o 13.35