DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
25. rocznica wykonania pierwszej ablacji w Instytucie Kardiologi w Warszawie - Aninie (pełne nagranie homilii)

29. maja 2017 r. w Instytucie Kardiologii w Warszawie - Aninie odbyły się uroczyste obchody Święta Instytutu Kardiologii z okazji 25. rocznicy wykonania pierwszej ablacji RF zaburzeń rytmu serca w Polsce, w Instytucie Kardiologii przez Prof. Franciszka Walczaka.

Podczas uroczystości przypomniana została historia rozwoju tej metody leczenia oraz przedstawione zostały współczesne możliwości. Odsłonięta i poświęcona została tablica upamiętniająca Prof. Franciszka Walczaka - pioniera ablacji w leczeniu zaburzeń rytmu serca, twórcę elektrofizjologii polskiej, wieloletniego kierownika Pracowni Elektrofizjologii oraz Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca Instytutu Kardiologii w Warszawie - Aninie.

W trakcie uroczystości wręczone zostały odznaczenia państwowe zasłużonym dla rozwoju elektrofizjologii pracownikom Instytutu Kardiologii. Uroczystość rozpoczęły się o godz. 9:15 Mszą Świętą w intencji Instytutu Kardiologii, jego pracowników oraz ś.p. Prof. Franciszka Walczaka, celebrowaną w kaplicy Instytutu przez Jego Ekscelencję Ks. Abp. Henryka Hosera.

Obchody święta Instytutu Kardiologii zostały objęte honorowym patronatem Ministra Zdrowia oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

PROF. FRANCISZEK WALCZAK

Prof. Franciszek Walczak był lekarzem - kardiologiem, którego wybitna działalność kliniczna, naukowa i dydaktyczna miała wpływ na rozwój metod diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu w całej Polsce. Wprowadził i rozpropagował w kraju metodę leczenia zabiegowego arytmii. Był nauczycielem i wychowawcą wielu pokoleń kardiologów - elektrofizjologów. Prof. Franciszek Walczak stworzył szkołę, z której wywodzi się wielu polskich elektrofizjologów. Jego uczniowie kierują obecnie ośrodkami elektroterapii w całej Polsce.

W 1992 r., w Instytucie Kardiologii w Warszawie przeprowadził pierwszy w Polsce zabieg ablacji RF (prądem o częstotliwości radiowej) u chorego z częstoskurczem. Następnie, szkoląc specjalistów z innych ośrodków, upowszechnił tę metodę leczenia arytmii w kraju. Od tego czasu, w Instytucie Kardiologii wykonywane były pionierskie w Polsce lub jako jedne z pierwszych w świecie zabiegi: pierwsza ablacja u dzieci (1994 r.), pierwsza ablacja rzekomych włókien Mahaima (1994 r.), ablacja ogniskowego migotania przedsionków (1996 r.), pierwsze ablacje wielokształtnego częstoskurczu komorowego u pacjentów z chorobą wieńcową (2002 r.), ablacje z pnia płucnego oraz katecholaminergicznego częstoskurczu komorowego (odpowiednio 2004 i 2005 r.).

tekst za www.ikard.pl

Galeria zdjęć
Dod. Marcin Tafejko 31.05.2017 o 14.30, akt. 31.05.2017 o 14.32