DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Kurs dla szafarzy nadzwyczajnych - 2017/2018

Przypominamy zainteresowanym, że rozpoczęcie kursu w roku 2017/2018 uzależnione będzie od liczby zgłoszonych kandydatów.

Przypominamy, że w naszej diecezji kandydatem na nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej może zostać mężczyzna w wieku od 35 do 65 lat, odznaczający się wysokim poziomem życia moralnego, pobożnością oraz poważaniem wśród duchowieństwa i wiernych, a także siostra zakonna i kobieta życia konsekrowanego.

W zgłoszeniu podpisanym przez księdza Proboszcza należy podać imię i nazwisko kandydata, jego numer telefonu komórkowego oraz szeroko rozumiane referencje do sprawowania posługi.

Zgłoszenia kierujemy do ks. Konrada Biskupa (odpowiedzialnego za szafarzy nadzwyczajnych w naszej diecezji), w nieprzekraczalnym terminie do 30 lipca 2017 roku (w razie wątpliwości tel. 537 894 343).
Zgłoszenia należy złożyć w kancelarii parafialnej św. Michała Archanioła i św. Floriana w Warszawie, ul. Floriańska 3.
Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10-11 i od 16-18.

http://nadzwyczajniszafarze.pl/

https://www.facebook.com/Nadzwyczajni-szafarze-Komunii-%C5%9Awi%C4%99tej-1498643607128800/

Dod. Joanna Solak 31.05.2017 o 12.52, akt. 28.07.2017 o 17.24