DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
25 lat Święceń Kapłańskich Ks. Bp Marka Solarczyka (relacja video; pełne nagranie homilii)
28 maja 2017 r.

W uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego Ks. Bp Marek Solarczyk - Biskup Pomocniczy Diecezji Warszawsko-Praskiej świętował w bazylice katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika swój srebrny jubileusz kapłaństwa.

25 lat temu 28 maja przyjął on wraz z czternastoma swoimi kolegami z rąk Ks. Bp. Kazimierza Romaniuka święcenia w stopniu prezbiteratu.

Był to pierwszy rocznik kapłanów wyświęconych w nowo powołanej do istnienia Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Dod. Marcin Tafejko 30.05.2017 o 12.11, akt. 30.05.2017 o 12.14