DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Zaproszenie - V Jubileuszowe Uwielbienie: Jezus na Stadionie 2017

Drodzy Bracia i Siostry,
papież Franciszek zachęca nas do poszukiwania nowych dróg wychodzenia do ludzi, nowych sposobów głoszenia Ewangelii i docierania z jej przesłaniem do jak najszerszego grona odbiorców. Po raz kolejny zatem spotkamy się na rekolekcjach, które zostaną zorganizowane na stadionie PGE Narodowy w Warszawie.

Ten stadion to miejsce szczególne i symboliczne. To tam modlił się z nami św. Jan Paweł II, to tam już dwa razy trybuny wypełniły się wiernymi, którzy razem wznosili swoją modlitwę do Boga.

Serdecznie zapraszam moich Diecezjan do wzięcia udziału w tegorocznych rekolekcjach JEZUS NA STADIONIE, które odbędą się w sobotę 1 lipca.Niech ten narodowy obiekt sportowy wypełni się znowu dzieciątkami tysięcy wiernych. Niech popłynie modlitwa uwielbienia Boga w tym roku również razem z Ojcami Paulinami z Jasnej Góry, którzy przyjadą oddać chwałę Bogu w Jubileusz 300-lecia koronacji ikony Matki Bożej Częstochowskiej, której kopia od września nawiedzać będzie parafie naszej diecezji. Zapraszam na to spotkanie także członków grup charyzmatycznych, którzy w tym roku przeżywają Złoty Jubileusz Odnowy Charyzmatycznej.

Hasłem tegorocznych rekolekcji są słowa z Psalmu 89 „Szczęśliwy naród, który umie wielbić Pana, będzie kroczył, Panie, w świetle Twego oblicza” (Ps 89, 16). Niech więc to spotkanie stanie się manifestacją wiary naszego narodu i wspólnego uwielbienia Jezusa w mocy Ducha Świętego.

Zapraszam wszystkich diecezjan do wzięcia udziału w tym wydarzeniu religijnym. Proszę również kapłanów, by objęli duszpasterską posługą wiernych z całej Polski, którzy zgromadzą się 1 lipca na stadionie PGE Narodowy. Informacje i zapisy na stronie www.JezusNaStadionie.pl.

+ Abp Henryk Hoser SAC
Biskup Warszawsko-Praski

Dod. Joanna Solak 22.05.2017 o 11.08, akt. 1.06.2017 o 16.47