DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Prośba o modlitwę w intencji zdrowia ks. Kamila Sulicha

Prośba o modlitwę w intencji zdrowia ks. Kamila Sulicha

Od kilku dni ks. Kamil Sulich, wikariusz Parafii św. Jana Kantego w Legionowie przebywa w szpitalu. Stan chorego jest poważny.

Zwracamy się z gorącą prośbą o modlitwę w intencji powrotu Księdza Kamila do zdrowia.

Ks. Dariusz Szczepaniuk
Kanclerz Kurii

Dod. Joanna Solak 16.05.2017 o 9.35