DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Prośba o modlitwę w intencji zdrowia ks. prał. Stefana Wysockiego

Od poniedziałku, 1 maja, ks. prał. Stefan Wysocki, wieloletni Proboszcz Parafii Opatrzności Bożej w Warszawie-Wesołej, przebywa w szpitalu. Stan chorego jest poważny, również ze względu na zaawansowany wiek chorego.

Zwracamy się z gorącą prośbą o modlitwę w intencji powrotu Księdza Prałata do zdrowia.

Ks. Dariusz Szczepaniuk
Kanclerz Kurii

Dod. Joanna Solak 4.05.2017 o 15.58