DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Majowe akcje Dzieła Misyjnego Diecezji Warszawsko-Praskiej

Wielebni Księża Proboszczowie
Diecezji Warszawsko-Praskiej

Majowe akcje Dzieła Misyjnego Diecezji Warszawsko - Praskiej

Taka jak w poprzednich latach Dzieło Misyjne Diecezji Warszawsko-Praskiej zaprasza do współpracy w ramach projektu: „Dzieci Diecezji Warszawsko-Praskiej dzieciom misji”. Akcja skierowana jest do dzieci pierwszokomunijnych oraz dzieci przeżywających pierwszą rocznicę tego święta. Tradycyjnie w ramach tzw. „Białego tygodnia” jeden dzień poświęcony jest tematyce misyjnej a dzieci składają ofiary na rzecz misji. Na pamiątkę każde dziecko otrzyma pocztówkę o tematyce misyjnej. Zebrane środki prosimy wpłacać na konto Dzieła Misyjnego Diecezji Warszawsko-Praskiej. Przekażemy je na projekty edukacyjne realizowane przez naszych misjonarzy.

Zachęcamy również do uczestnictwa w akcji „Uczynek Wiary. Majowa złotówka na rowery dla katechistów w Afryce”. Przez cały miesiąc maj, młodzież i dzieci uczestniczące w nabożeństwach majowych mogą składać ofiary do specjalnie przygotowanych na tę okazję puszek.

Materiały zostaną dowiezione do parafii w najbliższych dniach.

Z poważaniem

Ks. Marcin Iżycki
Dyrektor Wydziału Misyjnego Kurii Warszawsko-Praskiej

Dod. Joanna Solak 27.04.2017 o 10.21