DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Dzień Skupienia dla młodzieży
Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Warszawsko-Praskiej

Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Warszawsko-Praskiej zaprasza na wyjazdowy dzień skupienia.

Temat to „ODWAGA” zgodnie z kwietniowym programem Krajowego Duszpasterstwa Młodzieży.

Liczba miejsc ograniczona.

Zaproszenie skierowane jest do młodych między 16 a 25 r.ż.

Szczegóły na plakacie.

Dod. Joanna Ślusarek 26.04.2017 o 16.58, akt. 27.04.2017 o 20.48