DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Pierwszy Europejski Festiwal Schumana
13 maja 2017 roku - Świątynia Opatrzności Bożej

Pierwszy Europejski Festiwal Schumana
13 maja 2017 roku
Świątynia Opatrzności Bożej Warszawa – Wilanów

Wstęp wolny

W sobotę, 13 maja 2017 roku, w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie, pod patronatem Kazimierza Kardynała Nycza, odbędzie się Pierwszy Europejski Festiwal Schumana.

Festiwal jest poświęcony osobie Roberta Schumana – sługi Bożego, który był jednym z ojców założycieli wspólnoty narodów Europy po II wojnie światowej, a którego proces beatyfikacyjny aktualnie prowadzony jest w Watykanie.

Organizatorzy Festiwalu – Instytut Myśli Schumana i Grupa Schumana - w dobie kryzysu wspólnoty europejskiej, chcą przybliżyć przykład życia Sługi Bożego, który jako polityk przeżywający swoje życie i pracę w aktywniej służbie Chrystusowi przyczynił się do zapewnienia Europie najdłuższego od wielu wieków czasu pokoju oraz położył podwaliny pod tworzenie wspólnoty narodów Europy w czasach, w których tak trudno było o pojednanie.

Odejście od założeń Roberta Schumana wydaje się być jednym z istotnych powodów kryzysu współczesnej Europy. To Robert Schuman powiedział, że „albo Europa będzie chrześcijańska, albo nie będzie jej wcale”. Podobnie formułował swoją wizję Europy św. Jan Paweł II, który powiedział: „Myśląc o Europie, troszczę się przede wszystkim o to, aby zachowała ona swoje chrześcijańskie dziedzictwo i pozwoliła mu owocować”.

Organizatorami „Pierwszego Europejskiego Festiwalu Schumana” są: Instytut Myśli Schumana i Grupa Schumana, które zajmują się formacją ludzi do służby społecznej dla dobra wspólnego, czerpiąc inspirację z nauki społecznej Kościoła i naśladując sługę Bożego Roberta Schumana. Temu celowi ma również służyć ten Festiwal.

Serdecznie zapraszamy do udziału w festiwalu wszystkich zainteresowanych: księży, osoby świeckie; do parafii i rektoratów przesłany został pakiet informacyjny, zawierający plakat, obrazek sługi Bożego Roberta Schumana z okolicznościową modlitwą.

Prosimy Księży o podanie informacji o Festiwalu w ramach ogłoszeń duszpasterskich a tych, którzy odebrali z Kurii wspomniane materiały promujące Festiwal – o umieszczenie ich w gablotach.

Program:

otwarcie Festiwalu, koncert uwielbieniowy
warsztaty tematyczne – pierwsza tura (równolegle koncert)
Msza Święta w intencji rychłej beatyfikacji sługi Bożego Roberta Schumana pod przewodnictwem Bp. Piotra Jareckiego
sesja plenarna na temat osoby Roberta Schumana– założyciela Wspólnoty Europejskiej
obiad (równolegle koncert)
warsztaty tematyczne – druga tura (równolegle koncert)
zakończenie Pierwszego Europejskiego Festiwalu Schumana]
Warsztaty tematyczne:
  • Rozwój nauk społecznych i humanistycznych w świetle społecznego nauczania Kościoła i antropologii chrześcijańskiej a podejście Roberta Schumana – uczestnicy: historycy, politolodzy, socjolodzy, ekonomiści, psycholodzy, przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  • Rola Kościoła w kształtowaniu uczniów Chrystusa w polityce jako służbie dobru wspólnemu wg. przykładu Sługi Bożego Roberta Schumana – uczestnicy: osoby stanu duchownego, katecheci, pracownicy mediów katolickich, członkowie grup: Akcji Katolickiej, Rycerzy Kolumba, Rycerzy Niepokalanej, Ruchu Światło Życie, Oblaci Benedyktyńscy oraz wszyscy sympatycy i przyjaciele Roberta Schumana.
  • Tworzenie równowagi pomiędzy podmiotami gospodarczymi, narodami i systemami ekonomicznymi w koncepcji Roberta Schumana – uczestnicy: Przedstawiciele sektora: finansowego, energetycznego, rolnego, bankowego, a także przedstawiciele przedsiębiorców, uczelni, ekonomistów i studentów.
  • Debata Wspólnoty Narodów jako platforma budowania porozumienia i tworzenia relacji pomiędzy ludźmi różnych narodów w kontekście myśli Roberta Schumana – uczestnicy: Ambasadorzy, politycy, posłowie, senatorowie, europosłowie, samorządowcy, przedstawiciele władz różnego szczebla z Polski, Europy i świata.
  • Promocja idei Roberta Schumana w mediach – uczestnicy: dziennikarze, pracownicy mediów, wydawcy medialni.
  • Federacja europejska czy wspólnota narodów? Wielki spór o przyszłość Europy – uczestnicy: uczniowie szkół średnich, studenci, nauczyciele.
  • Jak przygotować młodzież do życia we wspólnocie, w tym we Wspólnocie Narodów Europy? – uczestnicy: nauczyciele szkół średnich i wyższych, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.
  • Studenci w Europie i dla Europy – uczestnicy: studenci z Polski, Europy i świata.
  • Wigilia bez granic - budowanie relacji wg Roberta Schumana – uczestnicy: wszystkie osoby zainteresowane tworzeniem więzi z osobami z innych krajów i kultur, rodziny, które przyjmowały studentów na Wigilii 2016, wszystkie polskie rodziny, które przyjmowały gości z za granicy na Światowych Dniach Młodzieży w Polsce 2016.
  • Troska o życie i wspólny dom. Problem smogu i zanieczyszczenia powietrza w nauczaniu Kościoła Katolickiego (na podstawie Encykliki papieża Franciszka „Laudato Si”) – uczestnicy: politycy, osoby zajmujące się profesjonalnie ochroną środowiska, przedstawiciele władz różnych szczebli, dziennikarze i wszyscy inni zainteresowani.

Organizatorzy proszą o rejestrowanie planowanego uczestnictwa w warsztatach: http://www.imschuman.com/

Dod. Marcin Tafejko 22.04.2017 o 15.27, akt. 28.04.2017 o 12.13