DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Śp. ks. Zbigniew Stanisław Siwiński
Pogrzeb: 18 kwietnia 2017 roku

W imieniu Kurii Diecezjalnej Łowickiej informujemy:

W Wielki Piątek, 14 kwietnia 2017 roku,
zmarł w wieku 70 lat,
z tego 45 lat w kapłaństwie

ś. † p.
Ks. Zbigniew Stanisław Siwiński

Mieszkaniec Domu Kapłana Seniora w Sochaczewie,
B. rezydent Parafii MB Pocieszenia w Żyrardowie

Uroczystości pogrzebowe odbędą się
we wtorek, 18 kwietnia 2017 roku
o godz. 14.00 w Parafii MB Pocieszenia w Żyrardowie
(ul. Narutowicza 30)

Po Eucharystii nastąpi odprowadzenie ciała Zmarłego
na miejscowy cmentarz parafialny.

Dobry Jezu, okaż Ks. Zbigniewowi swoje miłosierdzie!

Wśród placówek należących obecnie do Diecezji Warszawsko-Praskiej ksiądz Zbigniew Siwiński pracował w Parafiach: św. Jana Chrzciciela w Pniewniku (1972-1973), św. Wojciecha BM w Wiązownej (1973-1974), św. Mikołaja w Dobrem (1974-1975) oraz św. Feliksa z Kantalicjo w Warszawie-Marysinie Wawerskim (1987–1989).

Dod. Joanna Solak 18.04.2017 o 10.00