DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Majowe kwiecie - Jadowski festiwal pieśni maryjnej
20 maja 2017 roku - park w Jadowie

ZAPROSZENIE

Regulamin Jadowskiego Festiwalu Pieśni Maryjnej
„Majowe Kwiecie”

I. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Jadowie

II. Współorganizatorzy:

 • Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej
 • Parafia Św. Jakuba Apostoła w Jadowie
 • Gmina Jadów

III. Termin i miejsce:

Festiwal odbędzie się w dniu 20 maja 2017 r. (sobota) w parku w Jadowie.
W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych impreza zostanie przeniesiona na salę widowiskową Gminnego Ośrodka Kultury.

IV. Cele Festiwalu:

 • Rozwijanie aktywności artystycznej dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Zachowanie i popularyzowanie poezji maryjnej.
 • Integracja osób o wspólnych zainteresowaniach

V. Kategorie:

Festiwal zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:

 • soliści
 • zespoły wokalne lub wokalno-instrumentalne (maksymalnie 12 osób)

oraz dwóch kategoriach wiekowych:

 • dzieci i młodzież do 15 lat
 • młodzież powyżej 15 lat i dorośli

W przypadku zespołów o przyporządkowaniu do odpowiedniej kategorii wiekowej decyduje wiek najstarszego uczestnika.

VI. Warunki uczestnictwa:

 • Soliści
  • każdy uczestnik wykonuje jeden utwór (czas prezentacji do 4 min)
  • akompaniament własny, podkład na płycie CD, a capella, lub z towarzyszeniem osoby akompaniującej
 • Zespoły
  • jeden lub maksymalnie dwa utwory (łączny czas prezentacji do 8 min)
  • akompaniament własny, a capella lub podkład na płycie CD
 • Organizator zapewnia uczestnikom niezbędne nagłośnienie oraz możliwość odtworzenia płyt CD.
 • Nie zapewniamy instrumentów muzycznych.
 • Uczestnicy dojeżdżają na koszt własny.
 • Organizator zapewni uczestnikom ciepły posiłek.

VII. Kryteria oceny i nagrody:

 • Ocenia profesjonalne jury.
 • Ocenie podlegać będą:
 • dobór repertuaru
 • muzykalność, dykcja, emisja głosu
 • interpretacja
 • ogólne wrażenie artystyczne
 • Komisja może przyznać w każdej z kategorii złotą, srebrną i brązową statuetkę.
 • Troje wykonawców w każdej kategorii otrzyma nagrody pieniężne.
 • O podziale nagród decyduje jury w ramach dostępnej puli.

VIII. Zgłoszenia:

 • Uczestnicy dostarczają wypełnione karty zgłoszeń do dnia 10 maja w wybrany przez siebie sposób:
  • pocztą na adres: Gminny Ośrodek Kultury /ul. Jana Pawła II 17 / 05-280 Jadów
  • osobiście
  • na adres poczty elektronicznej: gok-jadow@wp.pl
 • O kolejności występów oraz dokładnym harmonogramie imprezy uczestnicy zostaną poinformowani do dnia 15 maja.
 • W przypadku dużej liczby zgłoszeń lista uczestników zostanie zamknięta przed wskazanym wyżej terminem.

IX. Informacje dodatkowe:

 • Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na fotografowanie i utrwalanie dźwięku lub obrazu swoich wykonań oraz na rozpowszechnianie wszelkich utrwalonych w ten sposób materiałów, w określony przez Organizatora Festiwalu sposób.
 • Dane osobowe podane przez uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celach związanych z Konkursem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do uczestniczenia w Konkursie oraz wydania nagród. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądanie ich usunięcia.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie oraz jego interpretacji.
 • Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 25 675 41 07 (Łukasz Wójcik) lub gok-jadow@wp.pl.

Serdecznie zapraszamy

Dod. Joanna Solak 13.04.2017 o 14.04, akt. 13.04.2017 o 14.22