DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Chcemy śpiewać i moc Twoją sławić - Sacrosong 2017
15-18 czerwca 2017 roku w Otwocku

Program Festiwalu obejmuje:

15 czerwca - czwartek (Uroczystość Bożego Ciała) - Dzień I:

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku. Koncert dedykowany Patronatom, Samorządom, Darczyńcom, Honorowemu Komitetowi Darczyńców i Gościom.

16 czerwca - piątek - Dzień II:

odprawa organizacyjna z uczestnikami; Kościół M.B. Kr. Polski w Otwocku ul. Czerska 21
przesłuchanie solistów i zespołów
ogłoszenie werdyktu Jury
Msza Święta celebrowana przez bp. Marka Solarczyka, Biskupa Pomocniczego Diecezji Warszawsko-Praskiej w intencji organizatorów i uczestników Festiwalu
Celestynów przy pomniku ,,Golgota Leśników Polskich na Wschodzie”. Modlitwa i koncert pieśni patriotycznej. Po koncercie spotkanie integracyjne dla uczestników Sacrosongu DWP i Gości

17 czerwca - sobota - Dzień III:

odprawa organizacyjna z uczestnikami; Kościół M.B. Kr. Polski w Otwocku ul. Czerska 21
przesłuchanie grup dziecięcych i chórów
ogłoszenie werdyktu Jury
Koncert laureatów. Odczytanie werdyktu Jury, wręczenie nagród i dyplomów.
Zakończenie Festiwalu - wspólna modlitwa.

18 czerwca - niedziela: Echo Sacrosongu w Diecezji

W godzinach przedpołudniowych udział laureatów Sacrosongu DWP w Mszach Świętych w różnych parafiach na terenie Diecezji Warszawsko–Praskiej.

Katedra św. Michała Archanioła i św. Floriana w Warszawie. – Koncert galowy dedykowany Abp. Henrykowi Hoserowi SAC, Bp. Markowi Solarczykowi, Pani Minister Annie Marii Anders i Posłance Małgorzacie Wypych .

Serdecznie zapraszamy !

Dod. Joanna Solak 13.04.2017 o 13.27, akt. 5.06.2017 o 11.16