DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Niedziela Palmowa w Katedrze DW-P (nagranie homilii)
9 kwietnia 2017 roku

– Cierpienie i modlitwa to narzędzia zbawiające świat – podkreślił arcybiskup Henryk Hoser. W Niedzielę Palmową, która rozpoczyna Wielki Tydzień, Biskup Warszawsko-Praski przewodniczył wieczorem uroczystej Mszy Świętej w Bazylice katedralnej świętego Michała Archanioła i świętego Floriana Męczennika.

Dod. Marcin Tafejko 11.04.2017 o 10.46, akt. 11.04.2017 o 10.47