DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Diecezjalna Droga Krzyżowa (pełne nagranie homili, relacja video)
7 kwietnia 2017 roku

Piątkowe nabożeństwo Drogi Krzyżowej rozpoczęło się 7 kwietnia 2017 roku w Katedrze Warszawsko-Praskiej św. Michała Archanioła i św. Floriana o godzinie 19:00 (po parafialnej Mszy Świętej o godz. 18.00).

Eucharystię celebrował Ks. Bp Marek Solarczyk, który w homilii odwołał się do postaci proroka Jeremiasza - Świadectwo proroka Jeremiasza, kiedy on jako człowiek i prorok Boga realizuje misję otrzymaną od niego, trwa na drodze swojego życiowego powołania. Staje wobec wielu różnych sytuacji. Dzisiaj wspomina te trudne związane z wielkim wyzwaniem, aby obronić wierność na drodze powołania, aby odnaleźć sens w swoich życiowych sprawach. Jednocześnie w słowach proroka Jeremiasza pojawiają się dwa motywy. Spotykające go doświadczenia nie są w stanie zagłuszy i odebrać w nim ufności i wiary w to, że jest otoczony obecnością Boga. Równocześnie on dziękuje za to, że Pan Bóg mu towarzyszy, wspiera i jest jego obrońcą.

Wierni przeszli ulicami Pragi rozważając kolejne stacje Drogi Krzyżowej: ul. Sierakowskiego, Kłopotowskiego i Floriańską do Katedry Diecezji. Nabożeństwo prowadzone było przez młodzież naszej Diecezji.

Na poszczególnych odcinkach Drogi Krzyżowej tradycyjnie Krzyż nieśli przedstawiciele różnych środowisk diecezjalnych:

 • Stacja: 1-2: Parafianie z Katedry
 • Stacja: 2-3: Samorządowcy
 • Stacja: 3-4: Księża
 • Stacja: 4-5: Ojcowie/Mężowie
 • Stacja: 5-6: Siostry zakonne
 • Stacja: 6-7: Klerycy
 • Stacja: 7-8: Straż Miejska
 • Stacja: 8-9: Młodzież/Lektorzy
 • Stacja: 9-10: Strażacy
 • Stacja: 10-11: Matki/ Żony
 • Stacja: 11-12: Harcerze
 • Stacja: 12-13: Zakon Rycerzy Jana Pawła II
 • Stacja: 13-14: Policja
Dod. Joanna Solak 3.04.2017 o 12.27, akt. 13.04.2017 o 14.27