DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
25. lecie Diecezji Warszawsko-Praskiej okazją do podziękowań (galeria foto, relacja video)
25 marca 2017 roku, Aula Kurialna

Uroczysta dziękczynno-błagalna Msza Święta w 25. rocznicę powstania Diecezji Warszawsko-Praskiej została poprzedzona spotkaniem w Auli Kurialnej, na którym w sposób szczególny podziękowano osobom i instytucjom zasłużonym dla Diecezji w minionym ćwierćwieczu.

Z tej okazji wręczone zostały medale jubileuszowe:

Post quintum ac vicesimum annum
Dioecesis Varsaviensis-Pragensis

Uwielbiając Boga za decyzję Stolicy Apostolskiej,
powołującą do istnienia Diecezję Warszawsko-Praską,

Dziękując za wszystkie łaski,
udzielone naszemu Kościołowi lokalnemu w minionym ćwierćwieczu,

Ze świadomością, że dzieła Boże dokonują się
poprzez zaangażowanie osób i instytucji

odznaczam Medalem Jubileuszowym Diecezji Warszawsko-Praskiej

/…/

Wspomnianymi medalami abp Henryk Hoser SAC odznaczył:

 • Jego Ekscelencję bpa Romualda Kamińskiego za wkład w tworzenie struktur administracyjnych Diecezji i 13-letnią posługę pierwszego kanclerza Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej
 • Wyższe Seminarium Duchowne p.w. Matki Bożej Zwycięskiej za troskę o duchową i intelektualną formację kandydatów do kapłaństwa
 • Radio Warszawa 106,2 FM za rozliczne inicjatywy ewangelizacyjne podejmowane w przestrzeni medialnej
 • Tygodnik „Idziemy” za wszechstronne formowanie wiernych do odpowiedzialności za Kościół, Ojczyznę i osobistą relację z Bogiem
 • Caritas DW-P za różnorodne dzieła miłosierdzia podejmowane w trosce o najbardziej potrzebujących
  • specjalny list gratulacyjny odebrał ks. prał. Krzysztof Ukleja, pierwszy Dyrektor Caritas DW-P
 • Duszpasterstwo Rodzin DW-P za specjalistyczną pomoc świadczoną narzeczonym i małżonkom we wprowadzaniu w życie nauki Kościoła o małżeństwie i rodzinie
 • Katolicki Ośrodek Adopcyjny za wysiłek podejmowany w trosce, by dzieci społecznie osierocone znalazły kochających rodziców i zyskały możliwość pełnego rozwoju
  • jako założycielki Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego okolicznościowe listy gratulacyjne odebrały: p. Maria Bujnik, p. Maria Bramska i p. Ewa Morstin
 • Chór Katedry Warszawsko-Praskiej „Musica Sacra” za uświetnianie liturgii w Katedrze Warszawsko-Praskiej oraz osiągnięcia artystyczne w dziedzinie muzyki religijnej
 • Zarząd Cmentarza Bródzieńskiego za oddaną posługę wobec osób przeżywających tajemnicę śmierci bliskich oraz zaangażowanie w życie Diecezji
 • Kościelną Służbę Porządkową Totus Tuus DW-P za troskę o formację religijną mężczyzn i ofiarną posługę podczas uroczystości diecezjalnych, dekanalnych i parafialnych oraz wieloletnią organizację Praskiej Pielgrzymki Rodzin
  • list gratulacyjny odebrał p. Bogdan Niewiadomski
 • Księdza infułata Lucjana Święszkowskiego za wieloletnią troskę o sprawy ekonomiczno-budowlane w Diecezji i oddaną posługę kapłańską
 • Pana Aleksego Dworczaka za oddaną pracę na rzecz Diecezji Warszawsko-Praskiej w dziedzinie budownictwa sakralnego
 • Pana Kazimierza Górskiego za oddaną pracę na rzecz Diecezji Warszawsko-Praskiej w dziedzinie budownictwa sakralnego
 • Biuro Projektowe Projekt Polsko-Belgijską Pracownię Architektury za oddaną pracę na rzecz Diecezji Warszawsko-Praskiej w dziedzinie budownictwa sakralnego
 • Księdza prałata Jerzego Gołębiewskiego za ofiarną posługę w Diecezji Warszawsko-Praskiej, szczególnie za opiekę nad licznymi dziełami kościelnymi
 • Księdza prałata Marcina Wójtowicza za ofiarną posługę w Diecezji Warszawsko-Praskiej
 • Księdza Edmunda Robka SAC za ofiarną posługę w Diecezji Warszawsko-Praskiej
 • Siostrę Dorotę Paczkowską ABMV za ofiarną pracę na rzecz Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej
 • Siostrę Cecylię Stusowicz SJK za ofiarną pracę na rzecz Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej i troskę o dzieło katechetyczne w Diecezji
 • Siostrę Angelikę Teresę Babkiewicz CSL za ofiarną pracę na rzecz Diecezji Warszawsko-Praskiej
 • Siostrę Krystynę Dębińską ISSM za ofiarną pracę na rzecz Diecezji Warszawsko-Praskiej poprzez posługę w Wyższym Seminarium Duchownym
 • Panią Joannę Solak za ofiarną pracę na rzecz Diecezji Warszawsko-Praskiej
 • Panią Jagnę Zdzieborską za ofiarną pracę na rzecz Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej i środowisk duszpasterskich

Wśród Księży, którzy tworzyli nowe parafie i budowali świątynie odznaczeni zostali:

 • Ksiądz prałat Jan Andrzejewski za tworzenie duchowych i materialnych struktur Parafii Miłosierdzia Bożego w Otwocku
 • Ksiądz prałat Mirosław Bielawski za tworzenie duchowych i materialnych struktur Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie
 • Ksiądz infułat Jan Byrski za tworzenie duchowych i materialnych struktur Parafii św. Antoniego z Padwy w Mińsku Mazowieckim
 • Ksiądz prałat Krzysztof Cąkała za tworzenie duchowych i materialnych struktur Parafii Matki Bożej Anielskiej w Starej Wsi
 • Ksiądz prałat Tomasz Chciałowski za tworzenie duchowych i materialnych struktur Parafii Matki Bożej Fatimskiej w Legionowie
 • Księdza prałat Krzysztof Cyliński za tworzenie duchowych i materialnych struktur Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Warszawie-Starej Miłosnej
 • Ksiądz prałat Krzysztof Czyżyk za tworzenie duchowych i materialnych struktur Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Janówku Pierwszym i św. Apostołów Piotra i Pawła w Nowym Dworze Mazowieckim
 • Ksiądz prałat Henryk Drożdż za tworzenie duchowych i materialnych struktur Parafii NMP Matki Kościoła w Ostrówku
 • Ksiądz kanonik Tadeusz Firysiuk za tworzenie duchowych i materialnych struktur Parafii św. Pawła Apostoła w Zakręcie
 • Ksiądz kanonik Robert Furman za tworzenie duchowych i materialnych struktur Parafii Matki Bożej Jasnogórskiej w Królewcu
 • Ksiądz prałat Kazimierz Gniedziejko za tworzenie duchowych i materialnych struktur Parafii NMP Wspomożycielki Wiernych w Stanisławowie Pierwszym
 • Ksiądz prałat Włodzimier Jabłonowski za tworzenie duchowych i materialnych struktur Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Otwocku
 • Ksiądz prałat Krzysztof Jackowski za tworzenie duchowych i materialnych struktur Parafii Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników w Warszawie oraz za duszpasterską opiekę nad środowiskami strażackimi
 • Ksiądz prałat Jan Józefczyk za tworzenie duchowych i materialnych struktur Parafii św. Franciszka z Asyżu w Warszawie
 • Ksiądz prałat Józef Kamiński za tworzenie duchowych i materialnych struktur Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Wołominie
 • Ksiądz prałat Stanisław Kazulak za tworzenie duchowych i materialnych struktur Parafii Narodzenia Pańskiego w Jasienicy
 • Ksiądz Marek Knych za tworzenie duchowych i materialnych struktur Parafii św. Łukasza Ewangelisty w Warszawie
 • Ksiądz prałat Zygmunt Krysztopa za tworzenie duchowych i materialnych struktur Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Duczkach
 • Ksiądz prałat Andrzej Kuflikowski za tworzenie duchowych i materialnych struktur Parafii św. Ojca Pio w Warszawie
 • Ksiądz prałat Ryszard Ladziński za tworzenie duchowych i materialnych struktur Parafii św. Faustyny w Warszawie
 • Ksiądz prałat Tadeusz Łakomiec za tworzenie duchowych i materialnych struktur Parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Warszawie-Miedzeszynie
 • Ksiądz prałat Andrzej Mazański za tworzenie duchowych i materialnych struktur Parafii Świętej Rodziny w Warszawie
 • Ksiądz prałat Tadeusz Olaczek za tworzenie duchowych i materialnych struktur Parafii NMP Matki Pięknej Miłości w Warszawie
 • Ksiądz kanonik Krzysztof Ostojski za tworzenie duchowych i materialnych struktur Parafii św. Karola Boromeusza w Warszawie
 • Ksiądz kanonik Krzysztof Pietrzak za tworzenie duchowych i materialnych struktur Parafii Miłosierdzia Bożego w Żukowie
 • Ksiądz kanonik Andrzej Piotrowski za tworzenie duchowych i materialnych struktur Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hucie Mińskiej
 • Ksiądz prałat Zygmunt Podstawka za tworzenie duchowych i materialnych struktur Parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Legionowie
 • Ksiądz a prałat Stanisław Popis za tworzenie duchowych i materialnych struktur Parafii św. Hieronima w Warszawie-Starej Miłosnej
 • Ksiądz infułat Stanisław Rawski za tworzenie duchowych i materialnych struktur Parafii św. Marii Magdaleny w Warszawie oraz Parafii Miłosierdzia Bożego w Warszawie
 • Ksiądz prałat Jan Ruciński za tworzenie duchowych i materialnych struktur Parafii św. Anny w Długiej Kościelnej
 • Ksiądz prałat Józef Skarpetowski za tworzenie duchowych i materialnych struktur Parafii św. Brata Alberta w Warszawie–Wesołej i troskę o dzieło katechetyczne w Diecezji
 • Ksiądz kanonik Marian Sobieszek za tworzenie duchowych i materialnych struktur Parafii św. Jana Chrzciciela w Mińsku Mazowieckim
 • Ksiądz prałat Lucjan Szcześniak za tworzenie duchowych i materialnych struktur Parafii Miłosierdzia Bożego w Legionowie
 • Ksiądz kanonik Jana Śmigasiewiczza tworzenie duchowych i materialnych struktur Parafii św. Faustyny w Helenowie
 • Ksiądz prałat Hieronim Średnicki za tworzenie duchowych i materialnych struktur Parafii Imienia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie-Międzylesiu
 • Ksiądz kanonik Władysław Trojanowski za tworzenie duchowych i materialnych struktur Parafii NMP Królowej Różańca Świętego w Majdanie
 • Ksiądz prałat Zygmunt Uczciwek za tworzenie duchowych i materialnych struktur Parafii św. Apostołów Jana i Pawła w Warszawie
 • Ksiądz prałat Zygmunt Wirkowski za tworzenie duchowych i materialnych struktur Parafii św. Kazimierza Królewicza w Kobyłce
 • Ksiądz prałat Henryk Zaraś za tworzenie duchowych i materialnych struktur Parafii św. Włodzimierza w Warszawie
 • Ksiądz prałat Wojciech Zdziebłowski za tworzenie duchowych i materialnych struktur Parafii św. Patryka w Warszawie

Na zakończenie Eucharystii medale jubileuszowe zostały wręczone

 • Panu Adamowi Struzikowi, Marszałkowi Województwa Mazowieckiego, za oddaną pracę na rzecz Diecezji Warszawsko-Praskiej przez owocną współpracę w działaniach samorządowych
 • Panu Kazimierzowi Rakowskiemu, Staroście Powiatu Wołomińskiego, za oddaną pracę na rzecz Diecezji Warszawsko-Praskiej przez owocną współpracę w działaniach samorządowych

Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy Bogu za to dobro, które ofiarowali i każdego dnia ofiarowują Kościołowi.

Galeria zdjęć
Dod. Joanna Solak 25.03.2017 o 21.43, akt. 30.03.2017 o 9.22