DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
12. rocznica konsekracji Arcybiskupa Henryka Hosera
19 marca 2005 – 19 marca 2017 roku

W III. Niedzielę Wielkiego Postu przypada w tym roku rocznica konsekracji biskupiej Jego Ekscelencji Arcybiskupa Henryka Hosera SAC. To rocznica apostolska – dwunasta….

Przez wstawiennictwo św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i Opiekuna Świętej Rodziny, patrona dnia święceń biskupich Księdza Arcybiskupa, składamy Panu Bogu dziękczynienie za powołanie i posługę Waszej Ekscelencji, za świadectwo wiary i wiernego trwania na straży jej fundamentów.

Dziękujemy za dzieła Boże, które przez serce i ręce Księdza Arcybiskupa dokonują się w naszym Kościele warszawsko-praskim.

Prosimy o bogactwo darów i łask, które pozwolą każdego dnia służyć gorliwie Kościołowi i ludziom na tych ścieżkach, na które posyła Boża Opatrzność. Prosimy o dar zdrowia, o siły do pracy w winnicy Pańskiej.

Dod. Joanna Solak 19.03.2017 o 10.40, akt. 19.03.2017 o 10.44