DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Kwartalnik pt. „Misje i okolice”
Od wiosny wydaje go Dzieło Misyjne Diecezji Warszawsko-Praskiej

Dzieło Misyjne Diecezji Warszawsko-Praskiej rozpoczyna wydawanie kwartalnika pt. „Misje i okolice”. Zachęcam do obejrzenia krótkiego filmu promującego wydawnictwo oraz okładki gazety. Czasopismo ukazuje pracę polskich misjonarzy w różnych częściach świata. Poza tym zamieszczać będziemy informacje związane m.in. z Europą, Polską i Diecezją Warszawsko-Praską.

Z końcem marca uruchamiamy nową stronę internetową: www.misjeiokolice.pl

Zapraszamy: https://www.facebook.com/dmdwp/ lub https://www.facebook.com/misjeiokolice/

Ks. Marcin Iżycki
Dyrektor Dzieła Misyjnego Diecezji Warszawsko-Praskiej

Projekt okładki

Dod. Ks. Wojciech Lipka 17.03.2017 o 12.39, akt. 20.03.2017 o 22.01