DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Źródła życia konsekrowanego: Ślub ubóstwa - misja prorocka
16 marca 2017 roku, Aula Kurii Biskupiej

Publikujemy materiały ze spotkania, które miało miejsce 16 marca 2017 roku. Odbywało się w Auli Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej. Prelegentem spotkania Sióstr Przełożonych żeńskich domów zakonnych był ks. Grzegorz Zagórowski.

W homilii mówił:

Konferencja była poświęcona tematyce: Ślub ubóstwa – misja prorocka, zaczerpniętej z programu formacji stałej.

Dod. Joanna Solak 16.03.2017 o 15.40