DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Spotkanie animatorów Żywego Różańca (pełne nagranie homilii)

W Katedrze Świętego Michała Archanioła i Świętego Floriana Męczennika odbyło się spotkanie animatorów Żywego Różańca, zaangażowanych w dzieło modlitwy rodziców za dzieci Diecezji Warszawsko-Praskiej. Mszę Świętą celebrował Biskup Pomocniczy Diecezji Warszawsko-Praskiej - Ks. Bp Marek Solarczyk.

Po liturgii w podziemiach świątyni odbyło się spotkanie formacyjne poświęcone trzeciej tajemnicy fatimskiej. Tematem wiodącym było zagadnienie pokuty.

Dod. Marcin Tafejko 9.03.2017 o 16.42, akt. 9.03.2017 o 16.50