DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Dzień modlitwy za ŚDM Panama 2019
22. dzień miesiąca

Hasłem, tegorocznego Światowego Dnia Młodzieży, który obchodzić będziemy w wymiarze diecezjalnym w Niedzielę Palmową, jest fragment Ewangelii wg św. Łukasza „Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny” (Łk 1,49).

22. dnia każdego miesiąca Polacy i Panamczycy łączą się w modlitwie w intencji ŚDM Panama 2019.

Szczególną formą modlitwy na ten dzień może być Magnificat – radosna pieśń dziękczynna, którą modliła się Maryja tuż po Zwiastowaniu. Otoczmy modlitwą komitet organizacyjny oraz całe dzieło ŚDM w Panamie, a także wszystkich, którzy przygotowują się do wyjazdu.

Dod. Joanna Ślusarek 21.02.2017 o 21.40, akt. 21.02.2017 o 21.45