DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Spotkanie formacyjne dla kapłanów święconych w latach 2002-2011
9 marca 2017 roku, Aula Kurialna

Wielebni Księża,

Spotkanie formacyjne dla księży święconych w latach 2002 – 2011 (wikariuszy, rezydentów) odbędzie się 9 marca 2017 roku (czwartek) w godz. 15.00- 17.15, w Auli Kurialnej (ul. Floriańska 3).

Obecność obowiązkowa, ewentualne usprawiedliwienia prosimy kierować do Księdza Kanclerza.

W programie :

  • Nieszpory (prosimy zabrać II tom brewiarza)
  • słowo pasterskie Księdza Arcybiskupa Henryka Hosera SAC
  • prof. dr. hab. n. med. Andrzej Borówka (Europejskie Centrum Zdrowia): Profilaktyka i zagrożenia chorobami urologicznymi
  • o. dr Marek Kotyński CSsR (PWTW): Spowiedź sakramentem zbawiania. Aspekt osobowo-egzystencjalny.

Zespół d/s
formacji permanentnej

Dod. Joanna Solak 21.02.2017 o 11.54, akt. 24.02.2017 o 11.34